Quote

Civiele schadeclaims

Een schending van het mededingingsrecht kan leiden tot schade voor concurrenten, afnemers en/of consumenten. Op basis van het Europees mededingingsrecht heeft iedereen die schade heeft geleden als gevolg van een mededingingsinbreuk recht op volledige compensatie.

Een civiele schadeclaim op basis van het mededingingsrecht kan op zichzelf staan (stand-alone) of na een inbreukbesluit van een mededingingsautoriteit worden aangebracht (follow-on).  In dat laatste geval staat de onrechtmatigheid van het reeds vast en behoeft de eisende partij deze niet zelf (economisch) te onderbouwen. De Europese Kartelschaderichtlijn geeft nadere invulling aan dit soort procedures voor nationale rechtbanken. Zo geldt voor alle EU-lidstaten het (weerlegbaar) vermoeden dat een kartel schade heeft veroorzaakt.

Nederland is een populaire jurisdictie voor procedures tot schadevergoeding. Voor de mededingingspraktijk van bureau Brandeis betekent dit een grote nadruk op dit soort procedures. Door onze uitgebreide in-house kennis op het gebied van collectieve acties, mededingingsrecht, internationale rechtsmacht, schadeberekening en toerekening worden wij vaak ingeschakeld door vooraanstaande buitenlandse advocatenkantoren en zijn wij betrokken bij veel toonaangevende civiele follow-on (kartel)schadezaken die momenteel lopen.

 

Heeft u vragen over civiele schadeclaims? Neem contact op met een van onze specialisten.Onze specialisten
Civiele schadeclaims

Naar
boven