Sophie van Everdingen

Senior Advocaat

Sophie van Everdingen is senior advocaat bij bureau Brandeis met meer dan 10 jaar ervaring. Sophie procedeert en adviseert in commerciële geschillen, waaronder kartelschadezaken en media- en intellectuele eigendomszaken.

Sophie is op haar best in grote en complexe zaken. Ze is scherp op de inhoud en houdt in al haar zaken de regie. Sophie communiceert snel en duidelijk en pakt problemen pro-actief aan.

Op dit moment is Sophie betrokken bij een van de grootste kartelschadezaken in Nederland. Zo staat ze de Stichting Truck Cartel Recovery bij en drie andere groepen partijen in schadeprocedures tegen zes internationale vrachtwagenproducenten die onderdeel uitmaakten van het Europa-wijde vrachtwagenkartel. Daarnaast is zij onder andere betrokken bij een schadevergoedingsactie tegen Google wegens misbruik machtspositie.

Sophie heeft een bijzondere interesse voor grensoverschrijdende zaken. Zo is zij betrokken geweest bij getuigenverhoren en beslagleggingen in België, Frankrijk, Italië, Portugal, China en Rusland.

Sophie is verder betrokken geweest bij onder meer de volgende zaken:

  • advies aan het grootste boekenuitgeversconcern VBK rondom de oprichting van een platform binnen de boekenindustrie;
  • bijstaan van een grote distributeur in een procedure tegen haarmiddelfabrikant Keune over merkinbreuk;
  • oprichting van een muziekplatform;
  • vaste adviseur van Pathé bij advisering over contracten met leveranciers, influencers en andere marketingpartijen;
  • bijstaan van verscheidene boekenuitgevers in procedures en advies rond het recht om werk uit te geven, auteursrechtinbreuk, contracten met auteurs;
  • bijstaan van een voormalig wethouder in een integriteitskwestie;
  • bijstaan van Unga in haar strijd tot bescherming van haar loyalty programma;

Sophie is redactielid van Cartel Damages Quarterly, hét Europese kwartaalbericht op het gebied van kartelschaderecht.

Sophie heeft in 2021 de specialisatieopleiding intellectueel eigendoms- en procesrecht aan de Mr. S.K. Martens Academie afgerond.

Voordat Sophie zich aansloot bij bureau Brandeis, was zij als advocaat bij Houthoff werkzaam binnen de secties dispute resolution in Amsterdam en European and competition law in Brussel.

 

Meer artikelen Journal Sophie
Naar
boven