Sophie Harenberg

Advocaat

Sophie Harenberg is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in corporate en commercial litigation. Sophie vertegenwoordigt cliënten in complexe (grensoverschrijdende) geschillen, waaronder collectieve acties en contractuele geschillen. Daarnaast houdt zij zich bezig met ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals bestuurdersaansprakelijkheidszaken en aandeelhoudersgeschillen.

Sophie behaalde in 2010 de master Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht en in 2011 de master Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft Sophie eerst enkele jaren als senior juridisch medewerker gewerkt bij het gerechtshof Amsterdam en de rechtbank Amsterdam. In die functie heeft zij aan uiteenlopende zittingen en raadkamers deelgenomen en heeft zij vonnissen en beschikkingen geschreven.

In februari 2019 is Sophie beëdigd. Voorheen was zij als advocaat werkzaam op de corporate en commercial litigation praktijk van Evers Soerjatin N.V. in Amsterdam.

Sophie werkt sinds juni 2022 bij bureau Brandeis.

Naar
boven