Demi van den Berg

Advocaat

Demi van den Berg is advocaat op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht en gereguleerde markten. Zij richt zich met name op vraagstukken rondom kartels, verticale (distributie)overeenkomsten, misbruik van machtspositie, fusiecontrole en FDI. Daarnaast adviseert Demi regelmatig over het consumentenrecht en andere aan het mededingingsrecht verwante onderwerpen zoals de Dienstenrichtlijn.

Demi heeft een bijzondere affiniteit met digitale markten en de media-, telecom- , reis- en sportsector. Zij staat cliƫnten bij in zowel civiele procedures als ten overstaan van de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt en andere toezichthouders zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Met haar scriptie over de Digital Markets Act rondde Demi in 2021 de master European Business Law aan de Radboud Universiteit Nijmegen summa cum laude af. Tijdens haar studie was Demi geruime tijd werkzaam als buitengriffier bij rechtbank Gelderland en werkte zij als docent Algemene Rechtswetenschap op de Nijmeegse rechtenfaculteit.

In 2019 won Demi de European Law Moot Court Competition. Zij pleitte in dat kader voor de rechters van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg en liep daaropvolgend stage in het kabinet van oud Advocaat-Generaal Bobek.

Demi is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Vereniging voor Investeringstoetsing.

Meer artikelen Journal Demi
Naar
boven