Demi van den Berg

Advocaat

Demi van den Berg is advocaat op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht en gereguleerde markten. Zij richt zich met name op vraagstukken rondom kartels, verticale (distributie)overeenkomsten, misbruik van machtspositie en fusiecontrole. Daarnaast adviseert Demi regelmatig over het consumentenrecht en andere aan het mededingingsrecht verwante onderwerpen zoals de Dienstenrichtlijn.

Demi heeft een bijzondere affiniteit met digitale markten en de media-, telecom- , kansspel- en sportsector. Zij staat cliënten bij in zowel civiele procedures als ten overstaan van de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie.

Met haar scriptie over de Digital Markets Act rondde Demi in 2021 de master European Business Law aan de Radboud Universiteit Nijmegen summa cum laude af. Tijdens haar studie was Demi geruime tijd werkzaam als buitengriffier bij rechtbank Gelderland en werkte zij als docent Algemene Rechtswetenschap op de Nijmeegse rechtenfaculteit.

In 2019 won Demi de European Law Moot Court Competition. Zij pleitte in dat kader voor de rechters van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg en liep daaropvolgend stage in het kabinet van oud Advocaat-Generaal Bobek.

Demi is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht.

Meer artikelen Journal Demi
Naar
boven