We bepleiten zaken waarin we geloven en zijn uitgesproken in het publieke debat.

Procederen, soms moet het. Dan wilt u worden bijgestaan door de besten in het vak. Professionals. Advocaten die het juridische proces als geen ander kennen. Advocaten die zeven stappen vooruit denken. Niet bang. Doelgericht. Een kantoor dat vecht voor uw zaak, ook al staat u met 2-0 achter.
Dat kantoor heet bureau Brandeis.

Louis Brandeis

- Louis D. Brandeis (1856 - 1941)

Tegen de status quo

Onze naam is een eerbetoon aan Louis D. Brandeis (1856-1941), Amerikaans topadvocaat. Als advocaat nam hij alleen zaken aan waar hij in geloofde. Hij nam het op voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Hij was kritisch over de macht van banken. Brandeis streed tegen spoorwegkartels en corruptie in de politiek. Hij vocht voor het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting. Nooit was hij bang om standpunt in te nemen en de gevestigde orde tegen de haren in te strijken. In 1916 werd hij benoemd tot rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof.

 
Unieke ervaring

Vlieguren, veel vlieguren. Pas dan krijg je het procederen in de vingers. Iedere advocaat mag procederen. Maar veel advocaten zien nooit een rechtbank van binnen. Wij weten hoe de rechters denken. Kennen het klappen van de zweep. bureau Brandeis heeft de meeste rechtbankervaring per vierkante meter.

Onafhankelijk

Noem ons ouderwets, maar een advocaat hoort onafhankelijk te zijn. Hij moet vrij, zonder last kunnen procederen en adviseren. Wij zijn verantwoordelijk voor de behandeling van uw zaak en weten wat nodig is om het beste resultaat te behalen. Soms hard en snel procederen, soms strategisch manoeuvreren. De strategie bepalen wij in zorgvuldig overleg met onze cliënten. Maar uiteindelijk nemen wij de beslissing over de te varen koers.

Uitgesproken

Het recht is organisch. Voortdurend in ontwikkeling. Wij beschouwen het recht niet als een koud, willoos instrument. Wij vormen het en denken er over na. Over hoe het recht zou moeten zijn. Hoe het zou moeten werken. Wij geven onze mening over het recht, gevraagd en ongevraagd. In opiniestukken, columns, wetenschappelijke artikelen, lezingen en aan journalisten. Wij zijn uitgesproken.

Krijgskunst

Procederen is krijgskunst. Beheersing is belangrijk. Beschaving. Wij hanteren hoge ethische normen. Soms is het nodig de handschoenen uit te doen. Maar wij overklassen de wederpartij liever op basis van een betere kennis van de feiten, creativiteit en beheersing van het recht.

Partijdig

Wij kiezen graag partij. Dat doen wij omdat wij in uw zaak geloven. Wij zijn geen “hired guns”. Als wij het niet met u eens zijn zullen wij dat zeggen. Wij zijn niet bang door onze stellingname anderen uit te sluiten. Wij kiezen ervoor niet op te treden voor de Nederlandse overheid en de Nederlandse grote banken en accountantskantoren. Voor ons kantoor in Parijs geldt hetzelfde: ook daar treden wij niet op voor de Franse Centrale overheid of de grote Franse banken of accountantskantoren.

Opleiding

Wij selecteren de allerbeste jonge advocaten van de arbeidsmarkt. Niemand wordt geboren als litigator. Ervaring is het allerbelangrijkste. Kijken, doen. Een keer hard onderuit gaan. Wij geven onze lessen door aan de jongste generatie advocaten. Er gaat geen stuk de deur uit zonder dat het ten minste door vier ogen is beoordeeld. Wij geloven in permanente opleiding. Wij delen onze ervaringen met elkaar. Intern laten wij ons bijscholen door rechters.

Advocaat van advocaten

Wij hebben een voorkeur voor complexe geschillen. Internationale zaken met meerdere procespartijen. Class actions. Arbitrages. Zaken in hoger beroep. Procederen bij de Ondernemingskamer, de Hoge Raad of het Europese Hof. Wij werken graag samen. Andere advocaten schakelen ons vaak in voor een second opinion of om samen op te trekken in een zaak.

Maatschappelijk

Wij zijn betrokken bij onze cliënten en bij de samenleving waar wij onderdeel van zijn. Als hoeder van de rechtsstaat, beschermd door het beroepsgeheim, heeft de advocaat een unieke plaats in de maatschappij. Wij gebruiken onze expertise om de samenleving te verbeteren. Wij procederen geregeld om maatschappelijke ontwikkelingen in gang te zetten. In een beperkt aantal gevallen, wanneer een zaak een overstijgend publiek belang heeft, behandelen wij zaken pro deo of tegen een gereduceerd tarief.

Naar
boven