Bas Braeken

Partner

Bas is partner en leidt het mededingingsrechtteam van bureau Brandeis. Bas heeft bijna 25 jaar ervaring op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht. Hij is daarnaast een erkend specialist op het gebied van gereguleerde sectoren (in het bijzonder telecom, media, post en pakketten, vervoer & mobiliteit en data). Bas staat ondernemingen en hun directies bij in zowel civiele procedures als in onderzoeken door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie en het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Hij heeft cliënten vertegenwoordigd in meer dan 150 (zowel bestuursrechtelijke als civiele) procedures op het gebied van het mededingingsrecht, consumentenrecht en economische regulering, zowel voor de Nederlandse als Europese rechters.

Bas verdedigt ondernemingen bij (vermeende) kartels en invallen (dawn raids) en adviseert en procedeert op bijna dagelijkse basis over de Wet Vifo (Foreign Direct Investment), de Digital Markets Act (DMA), het consumentenrecht, samenwerkingsvormen, distributie-overeenkomsten, staatssteun en uiteenlopende reguleringsvraagstukken op het gebied van toegang, tarieven en bestuursrechtelijke handhaving. Bas is actief betrokken bij verschillende follow-on mededingingszaken (kartelschadezaken), onder meer in de financiële en tech sector. Bas wordt gezien als een trusted advisor en treedt vaak op als counsel’s counsel voor specifieke (Europees) mededingingsrechtelijke vragen, bijvoorbeeld in het kader van overnames en joint ventures.

Bas studeerde in Leiden, Parijs en Londen en is in 2001 beëdigd als advocaat. Voorafgaand aan zijn toetreding bij bureau Brandeis was Bas lange tijd werkzaam bij Allen & Overy (Amsterdam en Brussel) en één van de medeoprichters van een niche-kantoor op het gebied van het mededingingsrecht. Bas heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en doceert regelmatig. Bas wordt al jarenlang door prestigieuze advocatengidsen zoals Legal 500, en Chambers & Partners aanbevolen vanwege zijn kennis op het gebied van het Europees mededingingsrecht en gereguleerde sectoren. In 2018 en 2021 won Bas een Client Choice Award voor “excellence in client service”. Bas wordt ook aangeraden door Who’s Who op het gebied van het Europees mededingingsrecht en telecommunicatierecht.

Bas is lid van het Dagelijks Bestuur van bureau Brandeis.

Advocatengidsen schrijven over Bas het volgende:

 • He is an outstanding lawyer”
 • He is combining an impressive skillset and knowledge with a very down to earth manner of working
 • “He will tailor his approach and advice to exactly what the client and case at hand need
 • Highly skilled
 • “Highly intelligent”
 • Bas is a real fighter.”
 • “He has an impressive practice.”
 • “He has a very sharp legal mind”
 • Very capable and thorough lawyer, combining competition skills with insights in regulatory work
 • He offers practical and to-the-point advice and has thorough knowledge of and broad experience with competition law.
 • “He receives glowing praise for his ‘knowledge, easy communication and transparent approach.’”

 

Relevante ervaring

 • Ruime proceservaring in kartelzaken, waaronder over de procedurele aspecten zoals onderzoeksbevoegdheden van ACM, de Digitale Werkwijzeen procedures over publicaties van boetebesluiten in zowel consumenten- als mededingingsrechtelijke zaken;
 • Succesvolle verdediging van Joh. Enschedé Amsterdam in een kartelzaak, waarbij de beroepsprocedure uiteindelijk heeft geleid tot een verlaging van de boete van oorspronkelijk € 2 miljoen naar € 10.000,-;
 • Succesvolle vertegenwoordiging van een online reisagent in een consumentenzaak voor het ongevraagd leveren van diensten, waarin de ACM voor het eerst een symbolische boete van € 1000,- heeft opgelegd;
 • Succesvolle vertegenwoordiging van een kledingbedrijf naar aanleiding van zogenaamd misleidende duurzaamheidsclaims; de zaak is afgedaan met een toezeggingenbesluit zonder boeteoplegging;
 • Prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie, over de uitleg van artikel 101 VWEU(het kartelverbod), de rol van Europese aanbevelingen in de telecomsector en tariefregulering in de postsector;
 • Mededingingsrechtelijke ondersteuning bij diverse complexe overnames, zowel bij de Europese Commissie als bij de ACM en zowel voor fuserende partijen als voor klagers. Bas heeft een actieve rol gespeeld in complexe (vaak tweede fase) overnames, zoals Booking/E-traveliSunweb/CorendonPostNL/SanddVodafone/ZiggoZiggo/LibertyT-Mobile/Tele2, KLM/MartinairHolland Pharma/FACOen KPN/Tiscali;
 • Succesvolle vertegenwoordiging in belangrijke civiele mededingingsrechtelijke procedures voor onder meer T-Mobile, Canal+ en Prijsvrij (zowel in een procedure tegen Thomas Cook als tegen Corendon);
 • Bijstaan van schaatsers Mark Tuitert, Niels Kerstholt en sportersvakbond EU Athletes als derde partijen in de beroepsprocedure bij het Gerechtin Luxemburg tegen de beschikking van de Europese Commissie over de toelatingsregels van de International Skating Union (ISU);
 • Succesvolle vertegenwoordiging van Eredivisie Media & Marketing(Fox Sports) als derde partij in een beroepsprocedure van KPN en CAIW naar aanleiding van een besluit van ACM over de exploitatie van de Eredivisie voetbalwedstrijden;
 • Succesvolle vertegenwoordiging van RadioCorp, eigenaar van SLAM! en 100% NL, en mede-eigenaar van One Media Sales in een onderzoek naar misbruik van machtspositie op de radioadvertentiemarkt; de zaak is afgedaan met een toezeggingenbesluit zonder boeteoplegging;
 • Vertegenwoordiging van de Portugese onderneming Fapricela in een kartelschadeprocedure (follow-on kartelzaak) naar aanleiding van het (vermeende) spanstaalkartel;
 • Vertegenwoordiging van de Stichting FX Claims in een follow-on kartelschadezaak naar aanleiding van het Forexkartel.

Bas behaalt jaarlijks ten minste tien opleidingspunten voor het rechtsgebied mededingingsrecht, conform de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Meer artikelen Journal Bas
Naar
boven