Coen Vermeij

Juridisch medewerker

Coen Vermeij is juridisch medewerker bij bureau Brandeis. Hij is gespecialiseerd in het mededingingsrecht en Europees recht.

Coen heeft de master European Law aan de Universiteit Utrecht cum laude behaald. Tijdens deze master heeft hij zich verdiept in het Europese mededingingsrecht en economisch recht. Hij schreef zijn scriptie over rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over vakbondsrechten. Tijdens zijn master heeft hij stage gelopen in de advocatuur. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan in het staatssteunrecht bij een internationaal consultancybureau.

Meer artikelen Journal Coen
Naar
boven