Europees recht

Het Nederlands recht is vandaag de dag ondenkbaar zonder de Europese dimensie van het recht. Het Europees recht grijpt direct in op de dagelijkse praktijk en activiteiten van ondernemingen en organisaties binnen de Europese Unie. Ondernemingen die het Europees recht kennen, bewegen zich veel eenvoudiger door deze veelheid van regels. Die ondernemingen laten zich bijstaan door de specialisten van bureau Brandeis.

Het Europees recht is het geheel van verdragen, verordeningen, richtlijnen, besluiten, en aanbevelingen van de Europese Unie, alsmede de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Het Europees recht werkt op verschillende wijzen door in het Nederlands recht. De bepalingen uit het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) hebben voor zover deze duidelijk en onvoorwaardelijk zijn, rechtstreekse werking en staan zelfs in hiƫrarchie boven nationale regelgeving. Daarbij valt te denken aan de bepalingen rondom het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, en het mededingingsrecht.

Daarnaast vervaardigen de instellingen van de EU-richtlijnen en verordeningen om nadere uitwerking te geven aan de doelstellingen en beginselen van de EU. Mede gelet op de digitalisering en technologische ontwikkelingen worden steeds meer grensoverschrijdende onderwerpen door de EU-wetgever geharmoniseerd. Zo vinden bijvoorbeeld de regels met betrekking tot privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming), consumentenrecht en telecommunicatierecht hedendaags allen een sterke basis in het Europees recht.

De advocaten van bureau Brandeis volgen de Europeesrechtelijke ontwikkelingen (zoals groenboeken, witboeken, consultatierondes en jurisprudentie) op de voet en participeren actief in consultatietrajecten. Zij volgen en bespreken de voornaamste Europese wetgevingsprocedures en relevante uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo zijn de advocaten van bureau Brandeis altijd op de hoogte van de stand van het EU-recht.Onze specialisten
Europees recht

Naar
boven