Christiaan Alberdingk Thijm

Partner

Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij bureau Brandeis. Met zijn cliënten creëert hij sinds 1998 baanbrekende jurisprudentie, dikwijls over de wisselwerking tussen nieuwe technologieën en het recht. Weinigen kunnen zich meten aan zijn ervaring in complexe procedures met grote belangen over informatierecht.

Alberdingk Thijm geldt als een expert op het gebied van persvrijheid, privacy en reputatiebescherming. Regelmatig wordt hij gevraagd in kort geding een publicatie te bestrijden of te verdedigen. Hij behandelt ook vaak integriteitsvraagstukken.

Zijn ervaring op het gebied van het (digitale) auteursrecht is ongeëvenaard. Vooral wanneer het gaat om de zorgplichten van internet platforms als Facebook en Google, partijen waar het regelmatig de degens mee kruist. De complexiteit van de zaken die hij behandelt, heeft hem al vaak bij het Europese Hof van Justitie gebracht.

“Hij is briljant en kan de moeilijkste zaken doen, omdat hij zowel de technologie als het recht beheerst. Het is niet makkelijk hem te slim af te zijn,” zo beschrijft een van zijn vakgenoten Christiaan Alberdingk Thijm in de gezaghebbende Chambers Gids.

Alberdingk Thijm krijgt vaak het verzoek als deskundige commentaar te geven in de pers, onder meer bij BNR. Jaarlijks geeft hij zo’n twintig lezingen over uiteenlopende juridische onderwerpen en treedt dikwijls op als dagvoorzitter.

Als lid van de commissie herijking gedragsregels schreef hij mee aan de huidige gedragsregels voor advocaten.

Naast zijn werk als advocaat is Alberdingk Thijm senior docent bij het internationaal vermaarde Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Regelmatig verschijnen er academische publicaties van zijn hand. Hij is ook lid van de Raad van Advies van de rechtenfaculteit.

Christiaan is ook romancier. Zijn roman “Het proces van de eeuw” verscheen in 2011 en is een klassieker onder juristen. In 2021 verscheen “De familie Wachtman” en wordt nu voor de vierde keer herdrukt.

Persvrijheid, privacy en reputatiebescherming

Alberdingk Thijm kent beide kanten van perszaken. Lastige zaken, die vaak onder hoge tijdsdruk gevoerd worden. Hij treedt regelmatig op voor bedrijven en personen die in hun eer en goede naam zijn aangetast. Zo moest het FD op de voorpagina rectificeren na een succesvolle procedure. Hij is de huisadvocaat van het maandblad Quote, voor wie hij vaak publicaties verdedigt.

Auteursrecht

Alberdingk Thijm pleitte als advocaat in een groot aantal zaken die tot de vaste lesstof zijn gaan behoren van het vak intellectuele eigendom. Zaken die zijn uitgevochten tot aan de Hoge Raad of zelfs het Europese Hof van Justitie. Voorbeelden zijn de zaken over digitale uitputting, (Tom Kabinet), hyperlinken (GS Media), kabeldoorgifte (NLKabel), thuiskopiëren (Norma), e-lending (VOB) en digitale onderwijsmethodes (Snappet).

Zorgplicht platforms

Als geen ander heeft Alberdingk Thijm procedures gevoerd over de zorgplicht van online platforms. Het gaat daarbij om de vraag welke maatregelen platforms moeten nemen ter bescherming van de rechten van derden. Hij procedeerde ruim tien jaar voor KPN en XS4all tegen stichting Brein over het blokkeren van The Pirate Bay, via de Hoge Raad naar het Hof van Justitie en weer terug naar de Hoge Raad. Hij stond Marktplaats bij in een baanbrekende zaak tegen Stokke. Voor Tommy Hilfiger sprak hij Facebook aan.

Maatschappelijk

Alberdingk Thijm besteedt 15% van zijn tijd aan maatschappelijk relevante zaken; procedures die hij tegen een sterk gereduceerd tarief behandelt. Voorwaarde is dat de beantwoording van de rechtsvraag een belang dient dat de zaak overstijgt. Voorbeelden zijn de procedure in burgers tegen Plasterk, procedure over de Brexit, procedure over het recht op verhoorbijstand en de procedure over de updateverplichting van Samsung.

Integriteit

Als advocaat is Alberdingk Thijm als adviseur en procesbegeleider betrokken geweest bij verschillen integriteitsvraagstukken, onder meer bij het PvdA-kamerlid Gijs van Dijk, theatergroep Oostpool, Kemna Casting en Uber.

 

Meer artikelen Journal Christiaan
Naar
boven