Christiaan Alberdingk Thijm

Partner

Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij bureau Brandeis. Weinigen kunnen zich meten aan zijn kennis en ervaring op het gebied van het internetrecht.

Alberdingk Thijm is als advocaat betrokken geweest bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen sinds 1998. Met zijn cliënten creëert hij al jaren baanbrekende jurisprudentie. Hij heeft ongeëvenaarde ervaring in het voeren van complexe procedures bij het Europese Hof van Justitie.

In 2001 schreef hij het boek Privacy vs. auteursrecht in een digitale omgeving. Sindsdien zijn die twee rechtsgebieden speerpunt van zijn praktijk. Van daaruit heeft hij zich bekwaamd in het persrecht. Hij adviseert daarnaast met grote regelmaat internet tussenpersonen. Wanneer zijn zij aansprakelijkheid en welke maatregelen moeten zij nemen om illegale handelingen van derden te beëindigen? Het Europese recht is een belangrijk anker binnen zijn praktijk.

Hij is zowel een vertrouwde adviseur voor cliënten als KPN, Netflix en eBay als een ervaren procesadvocaat. “Hij is briljant en kan de moeilijkste zaken doen, omdat hij zowel de technologie als het recht beheerst. Het is niet makkelijk hem te slim af te zijn,” zo beschrijft een van zijn vakgenoten Christiaan Alberdingk Thijm in de gezaghebbende Chambers Gids.

Alberdingk Thijm is vaste commentator bij BNR en publiceert regelmatig opiniestukken. Hij is een bekend spreker en verschijnt regelmatig op televisie. Hij houdt altijd goed het oog op de publicitaire aspecten van een zaak, naast de juridische haalbaarheid. Leden van zowel het Nederlandse als het Europees parlement weten hem te vinden voor wetgevingsadvies.

Naast zijn werk als advocaat is Alberdingk Thijm senior docent aan de Universiteit van Amsterdam. Christiaan is ook auteur. Zijn roman “Het proces van de eeuw” is een klassieker onder juristen en wordt nu voor de zevende keer herdrukt.

Recente werkzaamheden:
 • In 2016 start Alberdingk Thijm een procedure tegen Samsung over de beveiliging van smartphones;
 • In 2016 wint Alberdingk Thijm voor Quote in hoger beroep een procedure tegen Yves Gijrath over een vermeende onrechtmatige perspublicatie;
 • In 2016 wint Alberdingk Thijm voor Sanoma bij het Europese Hof van Justitie de baanbrekende zaak Sanoma t. GeenStijl over hyperlinken en auteursrecht;
 • In 2016 staat Alberdingk Thijm de Nederlandse strafrechtadvocatuur (NVSA & NVJSA) bij in een zaak tegen de Staat over het recht op verhoorbijstand;
 • In 2016 wint Alberdingk Thijm bij het Hof Den Haag voor stichting RED een zaak over de vraag of namen van Rabobank-medewerkers in een non-fictie boek mogen worden opgenomen;
 • In 2016 pleit Alberdingk Thijm driemaal bij het Europese Hof van Justitie, onder meer voor het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) in de zaak tegen VOB en Lira over de vraag of digitaal uitlenen onder het leenrecht valt; 
 • In 2016 wint Alberdingk Thijm bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag voor Blendle in de zaak tegen Pictoright over beeldgebruik;
 • In 2016 belandt de zaak burgers tegen Plasterk bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens nadat een verzoek tot voeging is gehonoreerd;
 • In 2015 pleit Alberdingk Thijm tweemaal bij de Hoge Raad:  in Sanoma t. GeenStijl en in XS4ALL & Ziggo t. Brein;
 • In 2015 wint Alberdingk Thijm bij het Hof Amsterdam voor NUV van Tom Kabinet;
 • In 2015 wint Alberdingk Thijm voor Atlas-Contact een zaak over de vrijheid van de literair auteur om karakters op bestaande mensen te baseren;
 • In 2015 staat Alberdingk Thijm KPN bij in een zaak over de beveiliging van persoonsgegevens. De zaak is aanhangig bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Cliënten van Christiaan Alberdingk Thijm:

KPN, Hearst, XS4ALL, Blendle, Sanoma, Marktplaats, NUV, NVSA, Atlas-Contact, Airbnb, Netflix en eBay.

Meer artikelen Journal Christiaan
Naar
boven