Bewijsbeslag: wat te doen als de deurwaarder op de stoep staat?

Sophie van Everdingen
12 mrt 2021

Zo af en toe gebeurt het dat ik lichtelijk in paniek word gebeld door iemand bij wie de deurwaarder op de stoep staat. Ik hoor dan dat de deurwaarder ‘zomaar’ spullen wil bekijken en meenemen. Soms is er een (hulp) officier van justitie aanwezig, politie, slotenmaker – alles is dan uit de kast gehaald om eventueel tegengas te ontmoedigen. De deurwaarder stapt bijna gelijk naar binnen en gaat vaak zonder vertraging aan de slag. Het huis of kantoor door op zoek naar informatie. Voor wie dat niet aan ziet komen (en dat is natuurlijk de bedoeling), voelt dat heel onwerkelijk. Het lijkt wel een overval. Wat is er dan aan de hand en wat moet je precies doen?

Bewijsbeslag

Als er geen strafrechtelijk of bestuursrechtelijk onderzoek is, is er sprake van bewijsbeslag. De wederpartij heeft dan aan de rechter gevraagd of hij zonder aankondiging vooraf beslag mag leggen om bewijs veilig te stellen voor een latere civiele procedure. De deurwaarder vertelt je wie die wederpartij is en op welk bewijs beslag gelegd mag worden. De aard van dat bewijs kan verschillen. In een zaak over een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten of merkenrechten gaat het vaak om inbreukmakende producten, zoals (namaak-)merkkleding. Het kan ook gaan om gegevens, bijvoorbeeld als een bestuurder of (oud-)werknemer van een onderneming van fraude wordt verdacht. De deurwaarder neemt het bewijs mee en bewaart dat bij een bewaarder totdat een rechter in een nieuwe civiele procedure heeft geoordeeld over de vraag of de verzoeker het bewijs mag verkrijgen.

Wat moet je doen als het je overkomt?

Vaak staat de deurwaarder met groot geschut op de stoep. Mijn eerste tip is: word niet boos op de deurwaarder. Die doet zijn werk. Laat hem en alle andere personen binnen, anders wordt mogelijk je deur met geweld geforceerd. Probeer even bij te komen van de schrik en ga met de deurwaarder in gesprek. Op de laatste pagina’s van het verlof staat precies wat de deurwaarder mag doen, controleer dat. Soms is opgenomen dat de deurwaarder moet wachten tot een advocaat arriveert, maak daar dan gebruik van en bel een advocaat. Die kan helpen om te controleren of de beslaglegging volgens de regels in het verlof verloopt. Hoeft de deurwaarder niet te wachten, kijk dan mee om te controleren of de deurwaarder zich aan het verlof houdt.

De deurwaarder neemt vaak alles mee wat hij kan vinden, ook telefoons en computers die van andere mensen in het huishouden zijn. Op kantoor maakt hij daar een integrale kopie van en stuurt de gegevensdrager terug. Geef die gegevensdragers mee en controleer in het verlof of je ook gehouden bent om wachtwoorden te geven.

Vervolgens gaat de deurwaarder de data ‘separeren’, hij gaat filteren welke gegevens/producten wel en niet onder het verlof van de rechtbank vallen en dus mogen worden bewaard. Hij stuurt je dan dagen of weken na ‘de inval’ een lijst met alle stukken die onder het verlof vallen. Controleer dat goed aan de hand van het verlof. Is dat gebeurd, dan wordt het bewijs opgeslagen op een veilige plek tot een rechter erover oordeelt.

Inzageprocedure

Daarna begint het echte werk. De verzoeker van het beslag is verplicht op korte termijn een (inzage)procedure te starten tegen de beslagene, anders vervalt het beslag. De termijn is vastgesteld bij het verlof.

Direct na het beslag en later in die (inzage)procedure kan de beslagene zich tegen het beslag en de vorderingen van de verzoeker verweren. Voor die procedure heb je bijna altijd een advocaat nodig, ook daarvoor is het handig als hij bij het beslag aanwezig was.

De advocaten van bureau Brandeis zijn allemaal ervaren in dit soort procedures. Heb je vragen over bewijsbeslag? Laat het ons dan gerust weten!

Sophie van Everdingen

Naar
boven