Rechtspraak informatierecht week 52

bureau Brandeis
29 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 52: 25 december 2017 – 29 december 2017

  • Raad van State 27 december 2017 (Kansspelen; Betaaldienstverlener bevordert kansspelen niet; Bevorderingsverbod; Hoger beroep gegrond; Kansspelautoriteit ten onrechte tot handhaving overgegaan)
  • Rechtbank Den Haag 27 december 2017 (Overheidsaansprakelijkheid; Collectieve actie Milieudefensie en Stichting Adem en 57 individuele eisers over luchtkwaliteit (NO2, PM2,5 en PM10); De conclusie luidt dat de Staat haar verplichting niet heeft geschonden; De vorderingen worden afgewezen)

 

 

Naar
boven