Rechtspraak informatierecht week 5

bureau Brandeis
02 feb 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 5: 29 januari 2018 – 2 februari 2018

 • HvJ EU 30 januari 2018, C-360/15 en C-31/16, X/Apinngedam (Uitsluiting van elektronische-communicatiediensten en netwerken; Begrip “dienst”; Vrijheid van vestiging van dienstverrichters; Financiële lasten verbonden aan de rechten om faciliteiten voor een openbaar netwerk voor elektronische communicatie te installeren)
  • bB: Collega’s Machteld en Sam voerden deze procedure namens de betrokken aanbieder. Lees hier de blog.

 

 • EHRM 30 januari 2018, no. 69317/14, Sekmadienis Ltd. V. Lithuania (Press release)(Violation of article 10; Fining a clothing company for its “Jesus” and “Mary” advertising campaign breached its freedom of expression)

 

 • HR 2 februari 2018 (Conclusie A-G Van Peursem)(Procesrecht; Contractenrecht; Licentieovereenkomst; Opzegbaarheid duurovereenkomst; Aanvulling wettelijke of contractuele regeling van opzegging; Beroep op opzeggingsbevoegdheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar)

 

 • ABRvS 2 februari 2018 (Persbericht)(Afdeling bestuursrechtspraak mag geen inhoudelijke uitspraak doen in geschil over intrekking referendumwet)

 

 • ABRvS en ABRvS 31 januari 2018 (Wob; Wetenschappelijk onderzoek; Geen bestuurlijke aangelegenheid)

 

 • Rechtbank Amsterdam 30 januari 2018 (Onrechtmatige perspublicatie; Publicatie in De Telegraaf over genomineerde voor Joke Smit-prijs is niet onrechtmatig; Wangedrag; Misstand; Voldoende steun in de feiten; Voldoende afstand van verklaringen door formuleringen en het gebruik van leestekens; In beperkte mate sprake van een publiek figuur; Bij de keuze van de Kop is De Telegraaf binnen de grenzen van het maatschappelijk betamelijke gebleven; Geen inbreuk op portretrecht, want onvoldoende redelijk belang; Mogelijkheid tot weerwoord geboden)

 

 • Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2018 (gepubliceerd op 2 februari 2018)(Twee producten van een speelgoedhandelaar maken inbreuk op het auteursrecht van Rubik; Rubik heeft bepaalde keuzes gemaakt die creatief zijn en niet technisch of functioneel bepaald; Het gaat daarbij, kort gezegd, om de kleurkeuze en de vormgeving daarvan, in combinatie met de zwarte randjes om de kleurvlakjes; Het bereik van de bescherming gaat minder ver dan Rubik wenst)

 

 • Rechtbank Limburg 31 januari 2018 (gepubliceerd op 1 februari 2018)(Persbericht Commissariaat voor de Media)(Boete; Mediawet 2008; Terecht een boete voor de gezondheidsprogramma’s wegens overtreding van het sponsorverbod, nu de betreffende programma’s niet educatief maar informatief van aard zijn; Terecht een boete voor het programma Kunst op de Bonnefooi nu hierin een dienst van de sponsor is getoond terwijl de sponsor een bijdrage in geld heeft verstrekt)
  • bB: rechtbank houdt in deze zaak bij de toepassing van het legaliteitsbeginsel geen rekening met de recente uitspraak van de ABRvS van 27 december 2017 (CURO Payments / Kansspelautoriteit) waar de bestuurlijke sanctie werd vernietigd omdat de verboden gedraging niet nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig bij wettelijk voorschrift was omschreven. Lees hier onze blog.
Naar
boven