Persbericht: vonnis Burgers tegen Plasterk uitgesteld

Christiaan Alberdingk Thijm
08 jul 2014

Uitspraak in zaak Burgers tegen Plasterk over ‘witwassen’ NSA-gegevens uitgesteld

De rechtbank Den Haag heeft haar uitspraak in de rechtszaak Burgers tegen Plasterk uitgesteld tot 23 juli a.s. De rechters gaven eerder al aan het een ingewikkelde zaak te vinden, reden waarom zij de tijd te willen nemen om het goed te onderzoeken.

Waar ging het ook al weer over?
Na de onthullingen van Edward Snowden startte een coalitie van burgers en organisaties een procedure tegen de Nederlandse Staat. De Staat veroordeelt de spionage- en afluisterpraktijken van de Amerikanen, maar profiteert er ook van door gegevens met de NSA en andere diensten uit te wisselen. Zo komen gegevens die door de NSA in strijd met het Nederlandse recht zijn verkregen alsnog in handen van de Nederlandse inlichtingendiensten. De coalitie Burgers tegen Plasterk verzet zich tegen dit ‘witwassen’ van gegevens en eist dat de Staat stopt met het gebruiken van gegevens die niet in overeenstemming met het Nederlandse recht zijn verkregen. Daarnaast eist de coalitie dat burgers wier gegevens onrechtmatig zijn verkregen en/of gebruikt, daarover worden geïnformeerd.

Tijdens de zitting stelde de Staat zich op het standpunt dat Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten ook gegevens over Nederlandse burgers zouden mogen gebruiken als ze weten – of kunnen vermoeden – dat die zijn verkregen met behulp van een bevoegdheid waarover zij zelf niet beschikken. Dit is een opvallend opvallend, omdat de Staat hiermee aangeeft dat Nederlandse burgers geen bescherming van hun privacy kunnen verwachten bij de uitwisseling van hun gegevens.

Coalitie Burgers tegen Plasterk
De advocaten van bureau Brandeis voeren het proces voor de coalitie van burgers en organisaties. De deelnemende burgers zijn: Rop Gonggrijp, Jeroen van Beek, Bart Nooitgedagt, Brenno de Winter en Mathieu Paapst. De aangesloten organisaties zijn: de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de Internet Society Nederland en Stichting Privacy First.

Over bureau Brandeis
bureau Brandeis is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het voeren van complexe rechtszaken, onder andere op het gebied van het recht op privacy. Het behandelt bij voorkeur zaken met een maatschappelijk belang.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Bij vragen, neem contact op met Christiaan Alberdingk Thijm (06 – 2501 7235, christiaan@bureaubrandeis.com) of bureau Brandeis (020 – 760 6505).
Een perskit met beelden is beschikbaar.
De dagvaarding en conclusie van antwoord van de Nederlandse Staat zijn beschikbaar.
Ben je journalist en wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in deze zaak? Stuur dan een mail naar daphne@bureaubrandeis.com. Of volg ons op twitter @bureauBrandeis.

Naar
boven