Frank Peters

Partner

Frank Peters is partner en allround litigator. Als ervaren corporate litigator is hij gespecialiseerd in beslechting van geschillen rond vennootschappen en het voeren van collectieve acties op elk gebied, van aandelen-koersschade tot klimaatverandering. Daarnaast is hij lid van de postdoctorale opleidingscommissie Klimaat & Recht van het CPO.

Frank Peters studeerde European Studies (economie, management en Franse taal en letterkunde) aan Royal Holloway and Bedford New College, University of London, en daarna burgerlijk recht en belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn stage liep hij ook in de Londense City.

Frank Peters is sinds 1997 advocaat te Amsterdam. Na zijn start bij Allen & Overy als fiscalist en civilist heeft hij zich aangesloten bij De Brauw Blackstone Westbroek, en was ook daar als advocaat werkzaam op het kruisgebied van vennootschapsrecht en belastingrecht. Vanaf 2001 is Frank Peters werkzaam als corporate en securities litigator, aanvankelijk bij Spigt Litigators, daarna bureau Brandeis.

Frank Peters is als litigator gespecialiseerd in:

 • Corporate & Securities: geschillen rond (corporate) governance van bedrijven en NGOs, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, de positie van minderheidsaandeelhouders op de beurs of ten opzichte van private equity partijen, enquête-procedures bij de Ondernemingskamer;
 • Commercial: overnamegeschillen, distributieovereenkomsten, joint ventures, andere majeure contracten, het vorderen van schadevergoeding na mededingingsrechtelijke inbreuken;
 • Climate Change: geschillen omtrent de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering, waaronder begrepen het verhalen van aldus geleden schade, met name in horizontale verhoudingen.

Het procederen namens een groep, of in een collectieve actie op ‘opt-out’ basis, speelt in elk van die gebieden een steeds grotere rol.

Recente werkzaamheden Frank Peters:
 • Op 28 januari 2022 verzorgde Frank Peters samen met Rijkman Groenink de eerste sessie van Goedemorgen Legal People, over aandeelhoudersactivisme in Nederland.
 • Op 25 juni 2021 sprak Frank Peters op het congres ‘De Klimaatbewuste Jurist’ in de serie Klimaat & Recht van het CPO, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Frank Peters treedt op voor Stichting The Privacy Collective tegen Oracle en Salesforce, in een collectieve actie in verband met schendingen van de AVG.
 • Op 2 april 2021 sprak Frank Peters op BNR Nieuwsradio over activistische hedge funds en hun financiële of soms juist MVO agenda.
 • Op 24 februari 2021 verscheen in De Groene Amsterdammer een publicatie ‘De butlers van de Zuidas‘, over de moeizame verhouding tussen ethiek en commerciele advocatuur. Frank Peters werd geinterviewd vanwege het opvallende profiel van bureau Brandeis wat dat betreft.
 • In 2020 trad Frank Peters op voor Greenpeace tegen de Nederlandse Staat, in verband met de aan KLM verleende staatssteun van EUR 3,4 miljard waaraan onvoldoende vergaande klimaatvoorwaarden waren verbonden.
 • Frank Peters treedt in 2020 op voor diverse minderheidsaandeelhouders tegen de Nederlandse stichtingen van Yukos (paywall) in verband met onjuiste besteding van het door die stichtingen gehouden miljardenvermogen.
 • Frank Peters, samen met Grant & Eisenhofer en KTMC, treedt op voor de grootste asset manager van Afrika, The Public Investment Corporation, en ca. 45 andere institutionele beleggers in verband met de boekhoudfraude bij het Zuidafrikaanse beursfonds Steinhoff.
 • Frank Peters voorziet hedgefunds van juridische bijstand rond hun investeringen in Nederlandse beursfondsen, zoals ABN Amro (2007), Philips (2009), TNT (2011) en TNT Express (2012), ASMI (2017) en andere niet publiek geworden situaties. Onlangs sprak hij over deze zaken in NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad;
 • Dutch counsel in een international arbitrage tussen partijen actief in de online gaming industrie.
 • Voorzitter Stichting Woekerrente, een collectieve actie tegen diverse hypotheekverstrekkers in verband met het in rekening brengen van onterechte risico-opslagen;
 • Op 28 maart 2017 doceerde Frank Peters ‘De structuur van het enquêterecht’ aan de Grotius Academie vervolgopleiding Corporate Litigation
 • Frank Peters heeft in 2016 het Taiwanese financiële conglomeraat FUBON bijgestaan, in haar dispuut met Delta Lloyd bij de Ondernemingskamer, en de afwikkeling daarvan;
 • Frank Peters sprak in oktober 2014 en februari 2015 op het door DRRT georganiseerde congres in Miami en Frankfurt over ‘Global Investor Protection – Developments and Trends for Institutional Investors’: bescherming van institutionele beleggers en manipulatie van de financiële markten op het gebied van de LIBOR en EURIBOR rates;
 • Hij heeft belanghebbende partijen bijgestaan in enquête procedures bij de Ondernemingskamer, in zaken als KPNQwest, Fortis, E-Traction en Leaderland, Delta Lloyd;
 • Hij heeft diverse financiële partijen bijgestaan in uitkoop procedures rond bijv. ABN Amro, Hagemeijer, en Corporate Express.
Publicaties
 

'De invloed van het Aarhus Verdrag op de WAMCA', september 2023

'Wachten op Godot - de problematische toepasbaarheid van WAMCA op ideële zaken', juni 2022, extended version

'BNR Nieuwsradio, activistische aandeelhouders, vloek of zegen?', 21 april 2021

'De butlers van de Zuidas', De Groene Amsterdammer, 24 februari, 2021

'Greenpeace vecht KLM-steun aan: 'De klimaatcrisis is veel groter', 2020

'Als zij dat wil, kan de gemeente [Amsterdam] ingrijpen bij uitbreiding van Schiphol', 2019

'Akzo zit beleggers onterecht dwars', opinie, Frank Peters in NRC Handelsblad, 26 juli 2017.

'De strijd over het agenderingsrecht tussen Elliott en Akzo', Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2017/7156 (samen met Floor Eikelboom).

'Klem tussen activistische beleggers', Camil Driessen, NRC Handelsblad 6 januari 2016.

‘Vrijheid van meningsuiting – over de Europeesrechtelijke verplichting om aandeelhouders aan het woord te laten’in Makkink e.a. (red.), Ik ben niet overtuigd, liber amicorum voor Peter Ingelse ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemingskamer, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (samen met Floor Eikelboom).

‘De strijd over het agenderingsrecht tussen Boskalis en Fugro’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015/7061 (samen met Floor Eikelboom).

‘Ondernemingsrechtelijke inpassing van aandelenderivaten’, Ondernemingsrechtelijke inpassing van aandelenderivaten, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011, Deventer: Kluwer 2011 (samen met D.F.F.F.M. Duynstee).

‘Nut en noodzaak van art 2359d BW (verkoopprocedure na openbaar bod)’, TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk), nr. 8, December 2010.

‘Aandeelhoudersrechten en plichten bij een beurs-NV: een schema’, TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk), nr. 5, juli 2009.

‘Activistische aandeelhouders en voorwetenschap over zichzelf’, TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk), nr. 4, juni 2008.

‘Hedgefunds handelen waar stakeholders zwijgen’, Het Financieele Dagblad, 2007.

Meer artikelen Journal Frank
Naar
boven