Rechtspraak informatierecht week 43

bureau Brandeis
26 okt 2018

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht

Week 43: 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018

  • Conclusie A-G Szpunar HvJEU 25 oktober 2018 (Press release)(According to Advocate General Szpunar, a simple military report cannot enjoy copyright protection. First, such a report does not satisfy the requirements in order to be treated as a work eligible for copyright protection and, second, such protection would constitute an unjustified limitation on freedom of expression)
  • EHRM 25 oktober 2018, no. 38450/12, E.S. v. Austria (Press release)(Calling Muhammad a paedophile may lead to a conviction of disparaging religious doctrines and is not in breach of Article 10)
  • HR 26 oktober 2018 (Persbericht)(Geen boekverbod ‘De gekooide recherche’. Art. 81 lid 1 RO. Boek voormalig rechercheur noemt strafrechtelijk veroordeelde bij naam. De beslissing van het gerechtshof in Den Haag van 27 juni 2017 om het boek ‘De gekooide recherche’ niet te verbieden, blijft in stand)
  • Rechtbank Den Haag 25 oktober 2018 (gepubliceerd op 26 oktober 2018)(Toewijzing vorderingen die zijn ingesteld door een aantal stichtingen tegen de Onderwijsinspectie. Die Inspectie heeft rapporten vastgesteld over de scholen die door de stichtingen in stand worden gehouden en die werken volgens een bepaalde filosofie. De voorzieningenrechter oordeelt dat die rapporten diverse tekortkomingen bevatten, in die zin dat meerdere passages/zinsneden onjuist zijn of onduidelijkheid laten bestaan en dat de Inspectie in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot vaststelling van die rapporten in de huidige vorm)
  • Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2018 (Radio538 moet tot 1 januari 2019 de door de Stichting Nederlandse Top40 samengestelde hitlijst op de vrijdagmiddag blijven uitzenden via haar FM zender)
  • Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2018 (Gedaagde, domeinnaamhouder, handelt onrechtmatig gelet op de omstandigheden van het geval. De domeinnaamhouder faciliteert doelbewust dat een auteur anoniem content kan plaatsen op een website, waarvan hij speciaal met dat doel domeinnaamhouder wordt. Hij is gewezen op het onrechtmatige karakter van de content die de auteur op die website heeft geplaatst. Het ging daarbij om ongefundeerde beschuldigingen jegens eisers van betrokkenheid bij o.a. moord. De domeinnaamhouder weigert die content te verwijderen of de website buiten gebruik te stellen, terwijl hij daar feitelijk toe in staat is)
Naar
boven