Rechtspraak informatierecht week 42

bureau Brandeis
22 okt 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 42: 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017

  • HvJ EU 17 oktober 2017 (C-194/16, Bolagsupplysningen/Svensk Handel)(Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad; Schending van de rechten van een rechtspersoon door de publicatie op internet van beweerdelijk onjuiste gegevens over hem en door het niet verwijderen van op hem betrekking hebbende reacties; Plaats waar de schade is ingetreden Centrum van de belangen van deze person)
  • HvJ EU 19 oktober 2017 (C-231/16, Merck)(Merkenrecht; Begrip ‚dezelfde handelingen’; Gebruik van de term ‚Merck’ in domeinnamen en op sociale media; Op een nationaal merk gebaseerde vordering, gevolgd door een op een Uniemerk gebaseerde vordering; Onbevoegdverklaring; Omvang)
  • HvJ EU 19 oktober 2017 (C-425/16, Raimund/Aigner)(Merken; Vordering wegens inbreuk; Vermoeden van geldigheid; Reconventionele vordering tot nietigverklaring; Verhouding tussen een vordering wegens inbreuk en een reconventionele vordering tot nietigverklaring; Procedurele autonomie)
  • Conclusie A-G Saugmandsgaard OE 19 oktober 2017 (C-395/16, Doceram/CeramTec)(Gemeenschapsmodellen; Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie daarvan worden bepaald; Afbakening van dat begrip; Beoordelingscriteria)
  • EHRM 19 oktober 2017 (Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG v. Germany (no. 35030/13))(No violation of Article 10)
  • Hof Den Haag 3 oktober 2017 (gepubliceerd op 19 oktober 2017)(Verzoek om inzage/afschrift persoonsgegevens op grond van art. 35 Wbp; Omvat dit recht op kennisneming ook een op verzoek van aansprakelijkheidsverzekeraar opgestelde medische analyse?)
  • Hof Den Bosch 17 oktober 2017 (gepubliceerd op 18 oktober 2017)(Auteursrecht; Streamen van sportwedstrijden; P2P; Winstoogmerk; Kennis van auteursrechtinbreuk verondersteld)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 17 oktober 2017 (gepubliceerd op 18 oktober 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Spoedappel, weging van botsende grondrechten; Uitzendverbod wordt bekrachtigd, rectificatie is gelet op de aandacht die de zaak reeds in de media heeft gehad, niet langer gerechtvaardigd; Ook ontbreekt daarbij het spoedeisende belang)

 

 

Naar
boven