Rechtspraak informatierecht week 38

bureau Brandeis
22 sep 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 38: 18 september 2017 t/m 22 september 2017.

 1. Raad van State 20 september 2017 (Privacy; Hoger beroep van Autoriteit Persoonsgegevens is gegrond; Combineren voordeelurenabonnement alleen met persoonlijke OV-chipkaart en niet met een anonieme OV-chipkaart ; Verzoek op grond van artikel 60 Wbp terecht afgewezen; NS)
 2. College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 september 2017 (UberX legaal; UberPOP verboden)
 3. Gerechtshof Den Haag 19 september 2017 (Handelsnaam Parfumswinkel; Bij louter beschrijvende handelsnamen is – bij gebreke aan inburgering – verwarringsgevaar onvoldoende voor een verbod ogv art. 5 Hnw; Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist (zie HR ‘Artiestenverloning’); ANS Trading)
 4. Gerechtshof Amsterdam 6 juni 2017 (gepubliceerd op 18 september 2017)(Auteursrecht op format van onderdeel van TV-spel; Onvoldoende aannemelijk is dat ITV rechthebbende is, dus verbod aan MC&F vernietigd; Echter ook geen verbod aan ITV, want onvoldoende spoedeisend)
 5. Gerechtshof Amsterdam 13 juni 2017 (gepubliceerd op 18 september 2017)(Vergelijkend warenonrderzoek; Uitslag van friettest 2016 in Algemeen Dagblad; De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat het AD niet behoeft te rectificeren; Belangrijk economisch nadeel; Deskundigheid en objectiviteit; De Persgroep; Tankstation De Pomp)
 6. Rechtbank Den Haag 14 september 2017 (gepubliceerd op 20 september 2017)(Kansspelen; Eisers worden niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen gericht tegen de Kansspelautoriteit; Er staat een met voldoende waarborgen omklede andere rechtsgang bij de bestuursrechter open)
 7. Rechtbank Den Haag 15 september 2017 (gepubliceerd op 21 september 2017)(Vordering wapperverbod; Aanschrijven afnemers op inbreuk verschillende IE-rechten; Geen geldige model- en auteursrechten vanwege techniekexceptie; Overige IE-rechten geen inbreuk; Daarom rectificatiebrief toegewezen; Onvoldoende dreiging dat meer brieven worden geschreven, dus verbod afgewezen; Beslag opgeheven)
 8. Rechtbank Den Haag 22 september 2017 (Auteursrecht; Vordering Brein tot voorlopige blokkade van de website The PirateBay voor abonnee’s van Ziggo en XS4ALL toegewezen, gelet op oordelen rechtbank, Hoge Raad en Hof van Justitie EU in bodemprocedure)
 9. Rechtbank Amsterdam 13 september 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 19 september 2017)(IE-procesrecht; Eiser veroordeelt in de proceskosten wegens dag van te voren intrekken kort geding IE-geschil)
 10. Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2017 (Naburige rechten; Wie is de fonogrammenproducent in de zin van de wet op de naburige rechten? Vernietiging op grond van dwaling ter zake de managementovereenkomsten en productieovereenkomsten; Spinnin Records; Musicallstars; Martin Garrix)
 11. Rechtbank Noord-Nederland 22 september 2017 (Merkenrecht; Inzage en afgifte ex artikel 843a Rv toegewezen)
 12. Rechtbank Gelderland 13 september 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 19 september 2017)(Merkenrecht; Exclu-Floors maakt inbreuk op merk ExcluFloorS, maar mag handelsnaam blijven gebruiken)
 13. Rechtbank Oost-Brabant 13 september 2017 (gepubliceerd op 20 september 2017)(Merkenrecht; Europees beeldmerk; Verbod gebruik logo door gedaagde op grond van artikel 2:20 BVIE toegewezen; Vordering tot schadevergoeding ex artikel 2:21 BVIE afgewezen; Voldoet niet aan vereisten geldvordering in kort geding; Stichting Connekt)
 14. Rechtbank Oost-Brabant 20 september 2017 (gepubliceerd op 22 september 2017)(Partijen maken over en weer inbreuk op elkaars auteursrechten; Belangenafweging)
Naar
boven