Rechtspraak informatierecht week 13

bureau Brandeis
30 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 13: 26 maart 2018 t/m 30 maart 2018

  • Gerechtshof Amsterdam 31 oktober 2018 (gepubliceerd op 28 maar 2018)(Vorderingen op grond van misleidende reclame terecht door de eerste rechter afgewezen; In casu is hanteren van begrip ‘gecertificeerd’ niet misleidend en niet een oneerlijke handelspraktijk)
  • Rechtbank Den Haag 8 maart 2018 (gepubliceerd op 29 maart 2018)(Weigering ontheffing van het verbod van verwerking van bijzondere persoonsgegevens (Wbp); Privacyrichtlijn en Wbp; De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het verzoek van de burgemeester van Den Haag om de persoonsgegevens van sekswerkers te verwerken terecht verboden wegens strijdigheid met artikel 16 van de Wbp (verbod op verwerking van gegevens over het seksuele leven); Verhoogd risico voor sekswerkers bij gegevensverwerking; Geen reden voor doorbreking van het verbod en geen aanleiding voor ontheffingverlening; Beroep ongegrond)
  • Rechtbank Den Haag 28 maart 2018 (Auteursrecht; Verhandeling tweedehands e-books; Prejudiciële vragen aan het HvJEU over uitleg artikel 2, artikel 4 lid 1 en 2 en artikel 5 Auteursrechtrichtlijn; Uitleg distributie; Distributierecht uitgeput?)
  • Rechtbank Den Haag 26 maart 2018 (Strafrecht; Verdachte wordt vrijgesproken van heling van computergegevens van zijn voormalige werkgever, omdat niet is gebleken dat de licentiecode door middel van een misdrijf is verkregen. De licentiecode kan in juridische zin namelijk niet als ‘goed’ worden aangemerkt. Derhalve heeft de verdachte de licentiecode niet door verduistering dan wel diefstal verkregen. Het enkele e-mailen door een werknemer van gegevens van zijn werkgever naar zichzelf om deze gegevens vervolgens te gaan gebruiken ten behoeve van zichzelf, is naar de huidige stand van zaken niet een strafbaar feit onder artikel 273 lid 1 sub 2 Sr)
  • Rechtbank Den Haag 26 maart 2018 (Verdachte wordt vrijgesproken van heling van computergegevens van zijn voormalige werkgever, omdat niet is gebleken dat de broncode door middel van een misdrijf is verkregen. De broncode kan in juridische zin namelijk niet als ‘goed’ worden aangemerkt. Derhalve heeft de verdachte de broncode niet door verduistering dan wel diefstal verkregen. Het enkele kopiëren door een werknemer van gegevens van zijn werkgever om deze gegevens vervolgens te gaan gebruiken ten behoeve van zichzelf, is naar de huidige stand van zaken niet een strafbaar feit onder artikel 273 lid 1 sub 2 Sr)
  • Rechtbank Overijssel 14 februari 2018 (gepubliceerd op 27 maart 2018)(Voorlopig getuigenverhoor; Beschikking in incident; Beroep getuige (journalist) op verschoningsrecht wegens bronbescherming toegewezen; Artikel 10 EVRM)
Naar
boven