Rechtspraak informatierecht week 10

bureau Brandeis
09 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 10: 5 maart 2018 t/m 9 maart 2018

  • ABRvS 7 maart 2018 (Wob-verzoek; AIVD; Hoger beroep gegrond; Niet-actuele gegevens; Nadere motivering)
  • ABRvS 7 maart 2018 (Wob-verzoek; Bits of Freedom; Korps landelijke politiediensten; Hoger beroep gegrond)
  • Centrale Raad van Beroep 28 februari 2018 (gepubliceerd op 9 maart 2018)(Herziening uitwonendenfinanciering uitsluitend gebaseerd op reisgegevens; Trans Link Systems; De analyse van reisgegevens zal slechts in uitzonderlijke gevallen een toereikende feitelijke grondslag bieden, volgens vaste rechtspraak; Van zo’n uitzonderlijk geval is hier evident geen sprake; Besluit berust op onvoldoende feitelijke grondslag)
  • Rechtbank Den Haag 6 september 2017 (gepubliceerd op 8 maart 2018)(Bestuurdersaansprakelijkheid doordat de vennootschap een IE-kort geding aanhangig heeft gemaakt in de wetenschap dat zij niet aan evt. proceskostenveroordeling kon voldoen? Misbruik van recht)
  • Rechtbank Den Haag 7 maart 2018 (gepubliceerd op 8 maart 2018)(Gevorderde verstrekking beeldopnames door NVWA afgewezen aangezien dat kan worden bewerkstelligd via de bestuursrechtelijke weg; In die situatie is voor de civiele rechter geen rol weggelegd
  • Rechtbank Den Haag 28 februari 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 2 maart 2018)(Onrechtmatige mededelingen over traplift concurrent gedaan)
  • Rechtbank Rotterdam 21 februari 2018 (gepubliceerd op 5 maart 2018)(Door Videma in 2013 en 2014 gehanteerde tarieven voor vertoning en doorgifte van Nederlandse tv-programma’s in ziekenhuizen zijn niet billijk in de zin van artikel 22 Wet toezicht cbo’s (oud); Videma maakt misbruik van machtspositie in de zin van artikel 24 Mededingswet (Mw) door het hanteren van een excessief all-in tarief in 2013 en 2014; wettelijk verplicht deskundigenrapport van de Geschillencommissie Auteursrechten)
Naar
boven