Quote

Reclamerecht

Reclamerecht is het recht dat van toepassing is op reclame-uitingen. Het reclamerecht is in eerste instantie bedoeld om consumenten te beschermen, maar ook ondernemingen kunnen er een beroep op doen. Misleiding van de consument door uw concurrent kan immers ook u schade toebrengen.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

  • Aansprakelijkheid voor misleidende reclame of ongeoorloofde vergelijkende reclame;
  • Procedures bij de Reclame Code Commissie;
  • De vraag of sprake is van oneerlijke handelspraktijken;
  • Targeted advertising, cookies en bescherming van persoonsgegevens;
  • Advies en procedures in het kader van handhaving door de Autoriteit Consument en Markt;
  • Vrijheid van meningsuiting in verband met reclame-uitingen.

Het reclamerecht wordt gereguleerd vanuit de Europese Unie. Diverse Europese richtlijnen zijn vervolgens neergelegd in gedetailleerde Nederlandse wetgeving, onder andere in artikel 6:194 en 6:194a en in de artikelen 6:193a tot en met 6:193j van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast bestaat een uitgebreid systeem van zelfregulering via de Stichting Reclame Code. Wij kunnen de gedetailleerde regelgeving overtuigend interpreteren vanwege diepgaande kennis van de achterliggende ratio van de regels en door onze kennis van de markt.

Wij procederen bij de Reclame Code Commissie om te reageren op klachten over reclames van onze cliƫnten. Maar wij kunnen ook snel schakelen om in kort geding een onrechtmatige reclame-uiting van concurrenten onmiddellijk uit de lucht te halen. Successen behalen wij door de nuance te vinden en door gedegen feitenonderzoek, ook wanneer de druk hoog is en er snel gehandeld moet worden. Wanneer daar reden voor is, is er binnen het reclamerecht echter ook de ruimte om schadevergoeding te vorderen en, indien ook sprake is van merkinbreuk, een volledige proceskostenveroordeling.

Wij hebben daarnaast unieke expertise over online advertising en het gebruik van cookies. Vele grote ondernemingen vragen ons om advies om een commercieel interessant pad te vinden binnen dit juridische mijnenveld.

Wij werken onder andere voor reclamebureaus, uitgevers, online dienstverleners, retailers, omroepen en advertising networks.

Ons gespecialiseerde reclamerecht team staat altijd paraat om actie te nemen wanneer dat noodzakelijk is.Onze specialisten
Reclamerecht

Naar
boven