Rechtspraak informatierecht week 36

bureau Brandeis
08 sep 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 36: 4 september 2017 t/m 8 september 2017.

Rechtspraak:

 • HvJ EU 6 september 2017 (Vernietiging arrest van het Gerecht EU van 12 juni 2014 inzake de oplegging van een geldboete van 1,06 miljard euro die door de Commissie aan Intel was opgelegd wegens misbruik van machtspositie; Terugverwijzing)
 • EHRM 5 september 2017 (Privacy; Monitoren werknemers; Meldingsplicht werkgever; Schending artikel 8 EVRM)
 • EHRM 5 september 2017 (Yurtsever c. Turquie); EHRM 5 september 2017 (Özer c. Turquie);  EHRM 5 september 2017 (Camyar c. Turquie); EHRM 7 september 2017 (Karzhev v. Bulgaria); EHRM 7 september 2017 (Lacroix c. France)(Vrijheid van meningsuiting; Schending artikel 10 EVRM)
 • Rechtbank Den Haag 7 september 2017 (Kort geding tegen de Staat; Veroordeling tot vaststelling luchtkwaliteitsplan dat aan de regelgeving doet; Vereniging Milieudefensie; Stichting Adem in Rotterdam)
 • Rechtbank Den Haag 30 augustus 2017 (gepubliceerd op 7 september 2017)(Auteursrecht; Verstek; Tarieven BUMA; Grupo Esdras; Verbod)
 • Rechtbank Amsterdam 6 september 2017 (Portretrecht; Lookalike; Verstappen; Picnic; Het gebruik van een lookalike in een commercial)
 • Rechtbank Amsterdam 6 september 2017 gepubliceerd op IE-Forum op 8 september 2017)(Domeinnaamrecht; Vordering schadevergoeding niet gebruik van bulldog.com is verjaard)
 • Rechtbank Rotterdam 6 september 2017 (gepubliceerd op 8 september 2017)(Portretrecht (art. 21 Auteurswet); Toepasselijkheid filmregeling (art. 45a e.v. Auteurswet); Wet bescherming persoonsgegevens (art. 8 onder a); Vorderingen afgewezen; Rapper Apnormaal; Rapbattles op Youtube)
 • Rechtbank Noord-Holland 6 september 2017 (Abusievelijke publicatie gegevens vervoerder TenderNed door verschillende gemeenten; Grondslag Wbp afgewezen; Geen inbreuk Databankenrecht en Databankenrichtlijn; Wel onrechtmatige daad wegens schending zorgvuldigheidsnorm)
 • Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2017 (gepubliceerd op 6 september 2017)(Strafrecht; Vrijheid van meningsuiting; Gedurende een zeer lange periode via publicaties op internet en via e-mails talloze malen schuldig gemaakt aan smaadschrift, eenvoudige belediging, belaging en bedreiging; Voorwaardelijke gevangenisstraf; Taakstraf)
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 september 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 6 september 2017)(Mediarecht; Facebookrectificatie beschuldiging van oplichting liefdadigheidsbingo)
 • Rechtbank Oost-Brabant 4 september 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 6 september 2017)(Handelsnaamrecht; CITY in handelsnaam van hotels mag niet gemonopoliseerd worden)
 • Rechtbank Overijssel 8 september 2017 (gepubliceerd op IE-Forum)(Merkenrecht; T-shirts met nagemaakt beeldmerk BALR mogen niet meer verkocht worden)

 

 

Naar
boven