Quote

Auteursrecht

Auteursrecht is het recht op bescherming van een intellectuele schepping of een creatief voortbrengsel van de geest. Auteursrecht kan rusten op bijvoorbeeld films, muziek, kunstwerken en boeken. Het auteursrecht geeft de maker of de rechthebbende het exclusieve recht tot het openbaar maken en verveelvoudigen van het betreffende werk. Over die rechten kan een veelheid aan geschillen ontstaan.

bureau Brandeis staat een breed scala aan partijen bij in diverse auteursrechtelijke geschillen. Zo treden wij op voor de Nederlandse Uitgeversbond, de Koninklijke Bibliotheek, Netflix, NORMA, Armin van Buuren, Kluun en XS4ALL. De advocaten van bureau Brandeis treden aanvallend op, voor zowel makers, rechthebbenden als licentiehouders indien hun (exclusieve) rechten worden geschonden. Maar ook verdedigend, voor partijen die door rechthebbenden worden aangesproken in een auteursrechtelijk geschil.

De opkomst van steeds meer nieuwe technologieën en de belangrijke positie die internet inneemt, geven aanleiding tot complexe juridische vraagstukken en geschillen op het gebied van het auteursrecht. De advocaten van bureau Brandeis zien het inspelen hierop als één van hun belangrijkste expertises. Dit maakt bureau Brandeis tot een unieke kennisbaken op het gebied van grensverleggende auteursrechtelijke geschillen. Zo staat bureau Brandeis onder andere Sanoma bij in een zaak bij het Europees Hof van Justitie inzake auteursrechtelijke gevolgen van hyperlinken en de Nederlandse Uitgeversbond inzake de verkoop van tweedehands e-books.

Auteursrecht is een dynamisch rechtsgebied. Er zijn veel ontwikkelingen gaande. bureau Brandeis staat middenin deze ontwikkelingen en draagt bij aan het vormgeven van het auteursrecht. Bijvoorbeeld door het voeren van baanbrekende zaken voor de Hoge Raad en het Europees Hof van Justitie. Zo dragen de advocaten van bureau Brandeis bij aan het verhelderen van de grenzen van het auteursrecht. Wij hebben op dit gebied een uitzonderlijke expertise opgebouwd. Het is dan ook niet voor niets dat de advocaten van bureau Brandeis regelmatig worden ingeschakeld door de Europese en Nederlandse wetgever om advies te geven over de invloed van nieuwe ontwikkelingen op het auteursrecht.Onze specialisten
Auteursrecht

Naar
boven