Media

Media is een omvangrijke en dynamische sector. De mediasector omvat ondernemingen die zich bezig houden met verschillende vormen om content te distribueren, zoals internet, radio en televisie. Onder entertainment vallen overige sub-sectoren, zoals muziek, films en boeken. Door de huidige digitalisering van distributievormen, is deze sector volop in beweging. In een zo veranderende markt is professionele bijstand van een specialist die de markt door en door kent, essentieel. De advocaten van bureau Brandeis zijn zulke specialisten.

Het aanbieden en distribueren van digitale bestanden vergt een fundamenteel andere benadering dan de klassieke verspreiding van fysieke producten. Hierdoor staan klassieke bedrijfsmodellen onder druk. bureau Brandeis staat producenten en distributeurs bij die zich bewegen in deze steeds veranderende markt. Ook nieuwe toetreders weten zich verzekerd van de pragmatische bijstand van bureau Brandeis. Daarnaast staan wij de grootste retailers in de e-commerce bij, en adviseren we aanbieders van online games en kansspelen.

bureau Brandeis adviseert en procedeert over thema’s die specifiek in de mediasector voorkomen, zoals bijvoorbeeld:

• advisering over nieuwe (digitale) retail- en distributievormen;
• advisering en geschillen over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten;
• advisering en geschillen over de bescherming van privacy;
• geschillen omtrent onrechtmatige perspublicaties;
• opstellen van sectorspecifieke contracten zoals distributieovereenkomsten en licenties;
• advisering over vergunningaanvragen door omroepen en aanbieders van videodiensten bij het Commissariaat voor de Media;
• advisering over reclame- en sponsorregels uit de Mediawet en samenwerkingen onder de Mediawet;
handhavingstrajecten door b.v. het Commissariaat voor de Media
• advisering over toepasselijkheid van de Wet op de kansspelen voor internetaanbieders van games.

Het adviseren en procederen op dit gebied vereist een diepgaande kennis van de mediasector én van de toepasselijke wet- en regelgeving. Een betrokken en deskundige advocaat die de gebruiken en handelswijzen in de mediasector kent, kan het belang van zijn cliënt uitstekend dienen. Media is een branche met een dynamische rechtsontwikkeling. Een excellente beheersing van alle mogelijkheden die het recht biedt, is dan ook noodzakelijk. De media-advocaten van bureau Brandeis zijn zulke specialisten.

De advocaten van bureau Brandeis voelen zich thuis in de mediasector. Een diepgaande kennis van het fijnmazige intellectuele eigendomsrecht en het mediarecht vormen de basis van onze praktijk. Als procesrechtadvocaten kennen wij het procesrecht als onze broekzak. bureau Brandeis is het toonaangevende kantoor als het gaat om media.Onze specialisten
Media

Naar
boven