Quote

Handhaving en bestuurlijke boete

De handhaving van wet- en regelgeving vraagt tegenwoordig meer aandacht van ondernemingen. Dit komt mede door de hoge bestuurlijke boetes die toezichthouders voor overtredingen kunnen opleggen.  Ondernemingen worden vaker zodoende geconfronteerd met handhavingstrajecten door toezichthouders als het Commissariaat voor de Media, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens of de Kansspelautoriteit.

  Voor cliënten treden wij succesvol op in handhavingstrajecten door bestuursorganen. De advocaten van bureau Brandeis bieden deskundig advies en beschikken over uitgebreide ervaring.

   Naast het risico op hoge bestuurlijke boetes, kan een handhavingstraject nadelige invloed hebben op de gang van zaken in uw onderneming en afbreuk doen aan de naam van uw onderneming. Een goede vertegenwoordiging bij toezichthouders is daarom essentieel.

    Een goede dialoog met de toezichthouder kan waar mogelijk voorkomen dat het onderzoek van een toezichthouder resulteert in een boete. bureau Brandeis heeft uitgebreide ervaring bij het adviseren en vertegenwoordigen van ondernemingen in handhavingstrajecten, onder andere bij:

    • informatieverzoeken en bedrijfsbezoeken van toezichthouders. Waar nodig staat er een team voor u klaar om te assisteren tijdens een bedrijfsbezoek;
    • zienswijze- en bezwaarprocedures bij overtredingen en;
    • het instellen van (hoger)beroep bij de bestuursrechter.
     • Voor uw onderneming is het ondertussen van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de bestaande wet- en regelgeving en om nieuwe regulering tijdig te implementeren.  Immers, voorkomen is vaak beter dan genezen. De specialisten van bureau Brandeis adviseren hiertoe over de naleving van in het bijzonder de Mediawet,  Telecommunicatiewet, Mededingingswet, Wet op de kansspelen en de Wet bescherming persoonsgegevens.

       Naast deskundig advies over de implementatie van regulering, kan bureau Brandeis uw onderneming adviseren bij de voorbereiding van contacten met toezichthouders, maar ook bij het opstellen van gedragscodes of protocollen ter waarborging van de naleving van de voorschriften. In strategische handhavingstrajecten, waarbij het politieke speelveld een rol speelt, ondersteunen wij proceswerkzaamheden regelmatig met public policy werkzaamheden.

        Wij combineren steeds onze juridische kennis met kennis van de markt en een scherp strategisch inzicht. Jarenlange ervaring op het gebied van strategisch procederen en adviseren in handhavingstrajecten maakt dat wij over een stevig trackrecord beschikken en onze weg goed kunnen vinden in de gangen van de verschillende toezichthouders.Onze specialisten
Handhaving en bestuurlijke boete

Naar
boven