Rechtspraak informatierecht week 6

bureau Brandeis
09 feb 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 6: 5 februari 2018 t/m 9 februari 2018

  • EHRM 8 februari 2018, no 31446/12, Ben Faiza c. France (Press release)(Surveillance measures taken against an individual involved in drug trafficking; before Law of 28 March 2014; France; Violation of article 8 regarding real-time geolocation of Mr Ben Faiza’s vehicle by means of a GPS on 3 June 2010; No violation of Article 8 concerning the court order issued to a mobile telephone operator on 24 July 2009 to obtain the list of cell towers pinged by Mr Ben Faiza’s phone for subsequent tracking of his movements)
  • Conclusie A-G Szpunar HvJ EU 6 februari 2018, C-163/16, Louboutin/Van Haren (Persbericht)(Merkenrecht; Volgens advocaat-generaal Szpunar kan een merk dat een combinatie van een kleur en een vorm is, onder de weigerings- of nietigheidsgronden van het Uniemerkenrecht vallen)
  • CRvB 5 februari 2018 (De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mag reisgegevens van een student opvragen om te controleren of de student terecht een beurs voor uitwonenden ontvangt; Hiermee maakt de DUO weliswaar inbreuk op de privacy van die student, maar die inbreuk is toegestaan; DUO voldoet in dit geval echter niet aan bewijslast)
  • Conclusie A-G Hartlief HR 12 januari 2018 (gepubliceerd op 5 februari 2018)(Medische aansprakelijkheid; Verzwaarde stelplicht en rol van patiëntendossier in dat kader; Maatstaf bij beoordeling deskundigenrapport; Verzoek om inzage in de correspondentie met door wederpartij geraadpleegde deskundige (843a Rv, Wet Bescherming persoonsgegevens))
  • Rechtbank Den Haag 7 februari 2018 (gepubliceerd op 8 februari 2018)(Publicatie; Niet aannemelijk dat een voorgenomen publicatie over onderzoek naar de hygiënische toestand van vakantiehuisjes op grote parken onrechtmatig is; Consumentenbond)
  • Rechtbank Amsterdam 7 februari 2018 (Grondrechten; De Amsterdamse kortgedingrechter vraagt het Hof van Justitie van de Europese Unie zich te buigen over de gevolgen van de Brexit voor het EU-burgerschap van Britse onderdanen)
    • bB: bureau Brandeis voert deze procedure namens de eisers. Lees hierover onze blog.
Naar
boven