Bram van Eijk

Paralegal

Bram van Eijk is paralegal bij bureau Brandeis. Hij is gespecialiseerd in het informatierecht en grondrechten.

Bram behaalde in 2022 cum laude zijn master staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens deze master richtte hij zich met name op de raakvlakken tussen digitalisering, data en overheid. Vanuit deze interesse vervolgde hij zijn juridische loopbaan met een master informatierecht aan het Instituut voor informatierecht (IViR), die hij in 2023 afrondde. Zijn masterscriptie schreef hij over het transparantiebeginsel bij het gebruik van persoonsgegevens voor overheidsbesluiten.

Tijdens zijn studie heeft Bram verschillende stages gelopen bij de rechterlijke macht en binnen de advocatuur. Hij is daarnaast werkzaam geweest als gerechtsjurist bij de Rechtbank Amsterdam, waar hij betrokken was bij de voorbereiding van zittingen en het schrijven van uitspraken.

Naar
boven