Rechtspraak informatierecht week 49

bureau Brandeis
08 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 49: 4 december 2017 – 8 december 2017

  • HvJ EU 6 december 2017 (C-230/16, Coty Germany)(Persbericht)(Merkenrecht; Een leverancier van luxeproducten mag zijn erkende wederverkopers verbieden, de producten op een internetplatform van derden zoals Amazon te verkopen; Een dergelijk verbod is geschikt en gaat niet verder dan voor het in stand houden van het luxe-imago van de producten noodzakelijk is)
  • Gerechtshof Den Haag 5 december 2017 (Onrechtmatige perspublicatie; Column in krant; Botsing van grondrechten; Vrijheid van meningsuiting versus recht op bescherming privéleven en goede naam; Actueel maatschappelijk onderwerp; Persoonlijk waardeoordeel)
  • Rechtbank Den Haag 6 december 2017 (Inbreuk op Uniemerken en auteursrecht; Schade deels begroot, deels verwezen naar schadestaat; Atari; RollerCoaster Tycoon)
  • Rechtbank Amsterdam 23 november 2017 (gepubliceerd op 7 december 2017)(Wbp verzoek om verwijdering van persoonsgegevens in incidentenregisters afgewezen; Verzoekster heeft een bankafschrift vervalst; Inschrijving in de registers is gerechtvaardigd en proportioneel; ABN AMRO)
  • Rechtbank Amsterdam 6 december 2017 (gepubliceerd op 8 december 2017)(Portretrecht; Een biografie over een autocoureur hoeft niet uit de handel te worden genomen; Ook hoeft de uitgever hem geen schadevergoeding te betalen; Redelijke vergoeding; Algemene nieuwswaarde)
  • Rechtbank Noord-Nederland 7 december 2017 (Vrijheid van meningsuiting; Column; De publicatie zoals die door [gedaagde] is gedaan, levert, gezien de ernst van de in die tekst vervatte beschuldigingen waarbij [eiser] is weggezet als een organisatie die fraude faciliteert en de publieke belangstelling hiervoor, een onrechtmatige daad op; Rectificatie)
  • Rechtbank Overijssel 22 november 2017 (gepubliceerd op 6 december 2017)(Artikel 6:167 BW, onrechtmatig handelen; Geen sprake van een voor rectificatie in de zin van artikel 6:167 BW vatbare uitspraak; Afwijzing publiek excuus; Het handelen van gedaagde is wel onrechtmatig, maar de rechtbank komt niet toe aan het toekennen van een immateriële schadevergoeding)
Naar
boven