Rechtspraak informatierecht week 47

bureau Brandeis
23 nov 2018

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 47: 19 november 2018 t/m 23 november 2018

  • EHRM 20 november 2018, no. 26922/14, Toranzo Gómez v. Spain (Press release)(Violation of article 10. Slander conviction for publicly accusing police officers of “torture” violated right to free speech)
  • Hof Amsterdam 19 oktober 2018 (gepubliceerd op 19 november 2018)(Strafrecht. Shootersgame levert geen bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht op. Niet kan worden bewezenverklaard dat de verdachte het computerspel openbaar toegankelijk op het internet heeft geplaatst en ook overigens is het hof van oordeel dat niet met voldoende zekerheid is komen vast te staan dat de verdachte ten minste bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat voornoemde aangevers daadwerkelijk op de hoogte zouden raken van het spel. Vrijspraak na terugwijzing HR)
  • Rechtbank Amsterdam 22 november 2018 (Strafrecht. Bedreiging en belediging verband houdende met de Zwarte Pietendiscussie. Een veroordeling van verdachte betreft in dit geval een geoorloofde beperking van de vrijheid van meningsuiting. Geldboete € 200)
  • Rechtbank Midden-Nederland 22 november 2018 link 1 en link 2 (Strafrecht. Niet de Tesla, maar degene die op de bestuurdersstoel van de auto zit is de feitelijke bestuurder. Die bepaalt namelijk waar de auto heen gaat en hoe de auto moet handelen in noodsituaties)
  • Rechtbank Midden-Nederland 14 november 2018 (gepubliceerd op 20 november 2018)(Verzoekt tot verwijdering zoekresultaten uit Google Search afgewezen. (Wbp))
Naar
boven