Rechtspraak informatierecht week 4

bureau Brandeis
26 jan 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 4: 22 januari 2018 – 26 januari 2018

  • HvJ EU 25 januari 2018, C-498/16, Schrems / Facebook Ireland Limited (Persbericht)(Maximilian Schrems mag in Oostenrijk een individuele rechtsvordering instellen tegen Facebook Ireland; Als cessionaris van rechten van andere consumenten kan hij zich daarentegen niet op het forum consumentis beroepen om een collectieve vordering in te stellen)
  • Conclusie A-G Spronken HR 23 januari 2018 (Conclusie A-G over veroordeling wegens belediging, aanduiding op Twitter en Facebook van medegemeenteraadslid als ‘racist’; Art. 266 Sr en art. 10 EVRM. CAG gaat in op het toetsingskader voor beperkingen op het recht van vrijheid van meningsuiting en de reikwijdte van de begrippen ‘uitspraken gedaan in het politieke debat’; Het hof heeft zich van dit toetsingskader onvoldoende rekenschap gegeven; Vernietiging)
  • Gerechtshof Den Haag 23 januari 2018 (gepubliceerd op 26 januari 2018)(Onrechtmatige publicatie; Vrijheid van meningsuiting tegenover bescherming privacy en eer en goede naam; Belangenafweging; Vordering tot verwijdering gehele webboek Pretium afgewezen)
  • Rechtbank Midden-Nederland 7 december 2017 (gepubliceerd op 25 januari 2018)(Kort geding; Mining van cryptovaulta (ethers); Beheerder van een datacentrum; Gebod tot afgifte mining-computers; Veroordeling tot het overboeken van geproduceerde ethers; Schriftelijke verantwoording; HvJ EU 22 oktober 2015 C-264/15 (Hedqvist); Ether en bitcoin kwalificeren als “goed” omdat deze gebruikt worden als betaalmiddel)
  • Rechtbank Overijssel 10 januari 2018 (gepubliceerd op 22 januari 2018)(Ontoegankelijk maken en houden van website die ernstige ongefundeerde beschuldigingen bevat; Artikel 6:196c BW; Tevens dient gedaagde identificerende gegevens (bv. betaalgegevens en IP-adressen) van de domeinnaamhouder te overleggen; Lycos/Pessers)
Naar
boven