Rechtspraak informatierecht week 17

bureau Brandeis
26 apr 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 17: 23 april 2018 t/m 27 april 2018

  • EHRM 24 april 2018, no. 62357/14, Benedik vs. Slovenia (Press release)(Violation of article 8; Police’s accessing of subscriber information associated with a dynamic IP address needed court order; Slovenian law lacked clarity
  • Conclusie A-G Sánchez-Bordona 25 april 2018, C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen/Renckhoff (Het plaatsen op de website van een school, zonder winstoogmerk en met bronvermelding, van een werkstuk dat een voor alle internetgebruikers vrij en kosteloos toegankelijke foto bevat, vormt, wanneer die foto zich reeds zonder waarschuwing betreffende beperkingen op het gebruik ervan op de website van een reismagazine bevond, geen beschikbaarstelling voor het publiek)
  • Gerechtshof Amsterdam 24 april 2018 (Vrijheid van meningsuiting; Artikel in Het Parool over aanslag op kantoorvilla is niet onrechtmatig; Anonieme bronnen uit opsporingskringen; Voldoende steun in de feiten; Hoor en wederhoor)
  • Rechtbank Amsterdam 25 april 2018 (Portretrecht; Verstappen/Picnic; In vervolg op het tussenvonnis van 6 september 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:6395) is gedaagde bij eindvonnis veroordeeld tot betaling van € 150.000,00 aan schadevergoeding wegens het onrechtmatig gebruik van een lookalike van eiser in een commercial)
  • Rechtbank Midden-Nederland 23 april 2018 (Onrechtmatige uitingen op social media; Geen reden om te verwachten dat uitingen weer op Facebook of Instagram geplaatst worden; Contactverbod afgewezen; Verbod ontkennen affectieve en seksuele relatie in media)
  • Rechtbank Noord-Nederland 26 april 2018 (Vrijheid van meningsuiting; De uitlating van De Gemeente in het Dagblad van het Noorden van 14 maart 2018, naar aanleiding van vragen van een journalist, dat er bij De Gemeente sinds 2015 zo’n 50 tot 60 zaken door De Vries aanhangig zijn gemaakt, is niet onrechtmatig jegens De Vries; De vordering tot rectificatie wordt afgewezen; De Vries heeft onvoldoende gesteld voor de conclusie dat de uitspraken niet waar zijn; De Gemeente heeft in het gewraakte krantenartikel een uitleg gegeven over wat zij bedoelt met het begrip zaken; Verder heeft zij aan de hand van een uitdraai uit haar registratiesysteem uitgelegd hoe ze bij het genoemde aantal komt)
  • Rechtbank Noord-Nederland 25 april 2018 (Ondernemerskrant tot stand gekomen door oneerlijke concurrentie; Verbod ondernemerskrant uit te (laten) brengen toegewezen; Rectificatie)
Naar
boven