Rechtspraak informatierecht week 16

bureau Brandeis
20 apr 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 16: 16 april 2018 t/m 20 april 2018

  • Conclusie A-G Wathelet HvJ EU 19 april 2018, C- 84/17 P, C‑85/17 P en C‑95/17 P, Kit Kat (Press release)(Volgens advocaat-generaal Wathelet moet het Merkenbureau opnieuw onderzoeken of de driedimensionale vorm van de waar „Kit Kat 4 fingers” als Uniemerk kan blijven bestaan)
  • EHRM 19 april 2018, nos. 6477/08, 10414/08, Hajibeyli and Aliyev v. Azerbaijan (Violation of article 10; Relying in particular on Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights, the applicants alleged that they had been refused admission to the Bar on account of the views they had expressed)
  • EHRM 19 april 2018, no. 41841/12, Ottan c. France (Press release)(Violation of article 10; The conviction of a lawyer for public comments contesting the ethnic origin of members of an assize court jury violated his freedom of expression)
  • Rechtbank Den Haag 18 april 2018 (Geen auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen door Gemeente Leiden aangenomen met betrekking tot onderhandse aanbesteding voor ontwerp van beeldtaal Leidse singelpark)
  • Rechtbank Amsterdam 17 april 2018 (gepubliceerd op 19 april 2018)(Vrijheid van meningsuiting; De Volkskrant hoeft een verhaal over een Nederlandse fiscalist, die betrokken is bij een bedrijf dat in Congo verwikkeld is in een omkopingszaak, niet te rectificeren)
  • Rechtbank Amsterdam 13 april 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 19 april 2018)(Van architect of interieurontwerper mag niet verwacht worden dat wordt gewaarschuwd voor het al dan niet schenden van IE-rechten van derden)
  • Rechtbank Rotterdam 19 april 2018 (Boete ACM aan modewebshopwinkel wegens niet naleven regels voor koop op af afstand; Succesvol beroep op het gelijkheidsbeginsel, omdat 40 andere webshopwinkels eerst door ACM zijn gewaarschuwd, alvorens bij herhaling of voortduring een boete is opgelegd; Die waarschuwingen zagen niet op de plicht tot de daadwerkelijke terugbetaling van leveringskosten bij ontbinding, zodat de boete voor die overtreding in stand blijft)
  • Rechtbank Rotterdam 12 april 2018 (gepubliceerd op 16 april 2018)(Vergelijkende reclame (artikel 6:194a BW); Afwijzing vordering strekkende tot staking en het gestaakt houden van openbaarmaking en verspreiding van een reclamecampagne voor een elektrische tandenborstel afgewezen; Reclamecampagne niet ongeoorloofd in de zin van artikel 6:196 BW)

 

Naar
boven