Rechtspraak informatierecht week 39

bureau Brandeis
29 sep 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 39: 25 september 2017 t/m 29 september 2017

 1. HvJEU 27 september 2017 (Verwerking persoonsgegevens; Vaststelling van een lijst van persoonsgegevens; Belastingheffing
 2. HvJEU 27 september 2017 (C-24/16 en C-25/16)(Modelrecht; Inbreukvordering; Nintendo; “Illustratie”; Bevoegdheid medeverweerder; Territoriale bevoegdheid)
 3. Advocaat-Generaal H. Saugmandsgaard OE HvJEU 28 september 2017 (Modelrecht; “Onderdeel van een samengesteld voortbrengsel”; Autovelgen; Vorm afhankelijk van de uiterlijke kenmerken van het samengestelde voortbrengsel; Zorgvuldigheidsplicht inzake de inachtneming van de gebruiksvoorwaarden door de gebruikers in het vervolg van de keten”)
 4. Hoge Raad 29 september 2017 (Vrijheid van meningsuiting; TV-uitzending; Opnames met verborgen camera; Vordering tot afgifte van volledige beeld- en geluidmateriaal terecht afgewezen)
 5. ABRvS 27 september 2017 (Kansspelen; Speelautomatenhal; Schaarse vergunning; Persoons- en locatiegebonden; Verplaatsing locatie)
 6. Gerechtshof Den Haag 27 september 2017 (Vrijheid van meningsuiting; Art. 261 Sr; Smaadschrift Dringende maatschappelijke behoefte voor een veroordeling; Veroordeling tot een geldboete van € 250,00, subsidiair 5 dagen hechtenis, alsmede 1 week gevangenisstraf voorwaardelijk, proeftijd van 2 jaren)
 7. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 september 2017 (gepubliceerd op 28 september 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Publicatieverbod; Prior restraint; Aan te leggen maatstaf; Voornemen publicatie over een Nederlandse man van Turkse afkomst die in Turkije is aangehouden in verband met sympathieën voor de Gülenbeweging en aan wie vervolgens niet wordt toegestaan dat land te verlaten; angst voor represailles tegen zijn in Nederland verblijvende gezinsleden)
 8. Rechtbank Amsterdam 26 september 2017 (Vrijheid van meningsuiting; Gedaagde mocht in een vraaggesprek in het televisieprogramma RTL Boulevard een publicist kierewiet noemen; Daarmee heeft gedaagde niet onrechtmatig gehandeld)
 9. Rechtbank Amsterdam 20 september (gepubliceerd op IE-Forum op 26 september 2017)(Meer aandacht voor de ene architect in publicatie is redactionele keuze en geen inbreuk op persoonlijkheidsrechten)
 10. Rechtbank Midden-Nederland 25 augustus 2017 (gepubliceerd op 29 september 2017)(Inbreuk op privacy door opnames met camera’s en een drone; Geen rechtvaardigingsgrond; Verbod om opnames te maken)
 11. Rechtbank Rotterdam 27 september 2017 (Telecom; Mededinging; TV via het kopernetwerk; Geen sprake van een machtspositie van KPN; Geen onrechtmatig handelen onafhankelijk van de gesloten overeenkomsten; Succesvol beroep op het exoneratiebeding; De vordering wordt afgewezen)

 

 

Naar
boven