Illegaal kopiëren is voortaan illegaal kopiëren

Hans Bousie
10 apr 2014

Vandaag heeft het Hof van Justitie in de zaak ACI/Stichting Thuiskopie bepaald dat kopiëren uit illegale bron illegaal is. Dat klinkt zo helder als glas en toch is het dat lange tijd niet geweest. Nederland kende als een van de weinige landen in de Europese Unie het uitgangspunt dat een kopie voor eigen gebruik altijd is toegestaan, zelfs als wordt gekopieerd uit illegale bron.

Het gevolg was dat Stichting Thuiskopie tot nu toe ook braaf een heffing legt op dragers die gebruikt kunnen worden om uit (al dan niet illegale bron) te kopiëren. Tegen die heffing kwam ACI in het geweer. ACI is de branchevereniging van importeurs en producenten van blanco cd’s en die zagen hun handel natuurlijk bedreigd door deze heffing, immers de blanco drager werd er duurder van.

De redenering van ACI was als volgt. Het kopiëren uit illegale bron zou verboden moeten zijn, ondanks het standpunt van de Nederlandse regering hierover. Als kopiëren uit illegale bron verboden is, dan is het natuurlijk raar om wel af te moeten rekenen over dragers waarop die illegale kopieën worden vastgelegd. Dat is zoiets als belasting heffen over verboden vuurwapens.

Het hof volgt ACI in dit standpunt en concludeert principieel dat de Nederlandse overheid er voortaan maar voor moet zorgen dat de rechten van belanghebbenden (auteursrechthebbenden) moeten worden beschermd door diezelfde overheid. Dus de overheid mag niet langer roepen dat kopiëren uit illegale bron is toegestaan, wat de overheid verder te doen staat is mij een raadsel.

Met diezelfde ijzeren logica redeneert het Hof dat het dan natuurlijk ook niet zo kan zijn dat Stichting Thuiskopie dan geld zou vangen voor illegale kopieën (even wennen hoor dat we dat in Nederland zou kunnen noemen) en dus mag Thuiskopie daar voortaan geen rekening meer mee houden.

De krankjoreme situatie doet zich dan voor dat het Hof een principiële uitspraak doet om auteursrechthebbenden te beschermen en dat tegelijkertijd Stichting Thuiskopie niet langer illegale kopieën mag meetellen voor de heffing op blanco dragers. Per saldo zou je dus kunnen zeggen dat in een poging om een principiële uitspraak voor de auteurs te doen, de auteurs worden benadeeld.

Stichting Brein is zeer verheugd, dat hoeven we verder niet toe te lichten, gefeliciteerd Tim. Kopiëren van muziek, boeken en films mag voortaan niet meer uit illegale bron. En Stichting Thuiskopie, is die dan diep ongelukkig? Nee hoor, Thuiskopie zegt in haar persbericht dat de Thuiskopieregeling in Nederland intact is gebleven (not). En dat een en ander geen gevolgen zal hebben voor de opbrengsten voor auteursrechthebbenden. Want zo meldt thuiskopie: de hoogte van de thuiskopievergoeding is gebaseerd op de bijdrage van de andere EU landen waarbij immers illegale kopieën niet worden meegeteld. Dat is natuurlijk quatsch. De hoogte van de bijdrage wordt natuurlijk naar beneden bijgesteld omdat ook Nederland een EU land is, waar voortaan net als in andere landen geldt dat illegale kopieën niet worden meegeteld.

Vraag aan u als lezer, wie heeft er gewonnen?

Naar
boven