Europese Commissie keurt joint venture van Vodafone en Ziggo onder voorwaarden goed

bureau Brandeis
08 aug 2016

Op 3 augustus 2016 heeft de Europese Commissie (‘Commissie’) onder voorwaarden de oprichting van een joint venture door Vodafone en Ziggo goedgekeurd.[1] Het voornemen tot oprichting van een joint venture moet volgens de (Europese) mededingingsregels worden gemeld indien de betrokken ondernemingen bepaalde drempelwaarden overschrijden.[2] De Commissie heeft de mogelijkheid de concentratie goed te keuren of een onderzoek te starten.

Met deze joint venture ontstaat er een tweede telecomaanbieder op de Nederlandse markt die naast een vast ook een mobiel netwerk heeft. Dit was tot aan de goedkeuring voorbehouden aan KPN.

Vrees voor beperking van de mededinging

De Commissie had door de aangekondigde fusie vrees voor beperking van de mededinging op de markt voor vaste multiple play-diensten en de markt voor vaste-mobiele multiple play-diensten in Nederland. Vodafone was aan het uitgroeien tot een belangrijke concurrent op deze markt en verdwijnt door de fusie als zelfstandig speler. Tussen de aangeboden diensten van Vodafone en Ziggo bestaat overlap omdat zij beide vaste lijnen voor consumenten in Nederland aanbieden. Het totaal aantal spelers op de relevante markt wordt door de joint venture kleiner, wat tot minder concurrentie kan leiden.

Om de mededingingsbezwaren van de Commissie weg te nemen, heeft Vodafone toegezegd haar divisie vaste lijnen voor consumenten in Nederland te verkopen. Tussen de aangeboden diensten van Vodafone en Ziggo zal dan geen overlap meer bestaan. De koper van de vaste lijnen voor consumenten zal hierdoor een nieuwe concurrerende rol kunnen spelen op die relevante markt. De toegezegde verkoop van de divisie vaste lijnen voor consumenten in Nederland van Vodafone neemt de mededingingsbezwaren van de Commissie weg.

Het uiteindelijke besluit tot goedkeuring van het oprichten van de joint venture is onderhevig aan de volledige naleving van de voorgenomen toezeggingen.

[1] Persbericht, Europese Commissie ‘Concentraties: Commissie geeft groen licht voor joint venture van telecombedrijven Vodafone/Liberty Global, onder voorwaarden; wijst verzoek om verwijzing naar Nederlandse mededingingsautoriteit af’ Brussel 3 augustus 2016.

[2] Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, artikel 1.

Naar
boven