Van de hemel naar de aarde

bureau Brandeis
04 mrt 2012

Dat Ahold Bol overneemt betekent dat de wereld tot rust aan het komen is. Bol kennen we allemaal, maar niemand kent het. Weet iemand waar het zit? Hoeveel mensen er werken? Hoe de sfeer is in het bedrijf? Of er op vrijdag kroketten zijn in de kantine? We weten het niet, want Bol is niet van deze wereld. Bol is van een andere, schijnbaar hogere wereld. De wereld van het Internet. De digitale wereld, die ongrijpbare wereld. Die wereld die we vroeger in onze onwetendheid de hemel noemden.

In die bovenaardse wereld heersen machten die wij weliswaar bij naam kennen, maar niet kunnen bevatten. Ze heten Steve Jobs of Daniel Ropers. En omdat ze zo ver af staan van de gewone man, is het heel verleidelijk om er een soort heldencultus rondom te weven. Steve en Daniel hebben altijd gelijk, is het mantra van die cultus. Wie de cijfers bekijkt moet de volgelingen gelijk geven. De omzetten groeien de hemel in en de groei lijkt onstuitbaar.

En toch is de wereld tot rust aan het komen. Ik wil het verder niet over Apple hebben, Apple is gekomen en Apple zal weer gaan. De neerwaartse beweging is nog onder Steve Jobs ingezet. Het meer en meer beschermen van de eigen biotoop, Apple is er  beroemd mee geworden, zal haar uiteindelijk, net als de muziekindustrie, de kop kosten. Daar komt nog bij dat het heel moeilijk is zonder grote roerganger een geloof te cultiveren. Steve Jobs, onze Lieve Heer is niet meer. Het openen van het Apple-Center in Amsterdam is slechts een oprisping.

De overname is tegelijkertijd een stap vooruit en een stap terug. Voor Ahold is het een stap vooruit, zij reikt immers naar de hemel. Voor Bol is het een stap terug, zij landt op aarde. En dus betekent het op macroniveau per saldo stilstand en rust.

Dat Bol zo nadrukkelijk naar de aarde reikt, betekent dat zij gaandeweg een gemis moet zijn gaan ervaren. Ik denk dat dat gemis “contact” heet. Bol komt dichter naar de mensen toe. Ze komt haar boeken persoonlijk bij de consument afleveren. Voor Bol is dat een volslagen nieuw model. Bent u benieuwd of het zal slagen? Kijk om u heen, in het boekenvak kennen we dit model al wat langer, we noemen dit soort verkooppunten “boekwinkels”.

Naar
boven