Het boek betreedt de 21e eeuw

bureau Brandeis
26 aug 2015

Het heeft even mogen duren maar als het aan de Minister van OC&W ligt gaat het er dan nu toch van komen. Boeken en eboeken of apps kunnen binnenkort eindelijk samen worden verkocht.

Tot nu toe is dit niet mogelijk. Het Commissariaat voor de Media, als toezichthouder op de Wet op de vaste Boekenprijs redeneert immers dat de combinatie tussen boek en eboek een combinatie is tussen een boek en een op geld waardeerbaar voordeel. En dus beschouwt het Commissariaat, tot ergernis van een flink aantal uitgevers, de combinatie als een verboden combinatie.

Er waren wel een aantal ontsnappingsroutes, ik heb daar zelf vrolijk aan meegewerkt, daar ben je immers jurist voor. Zo mag een digitale versie van een boek wel gratis worden aangeboden, zonder dat er een direct linkt wordt gelegd met de verkoop van de fysieke versie. Bob van Duuren deed het op deze manier. Ook mag een boek samen met een digitaal product als combinatie worden verkocht door het aan te melden als combinatieprijs. Nadeel daarvan is weer dat je deze prijs dan maar 6 maanden mag hanteren. Dus daar schiet je als uitgever niet zo veel mee op, als je denkt dat een boek een langere looptijd dan zes maanden heeft.

Het afdrukken in een boek van een code waarmee een digitaal product kan worden ingezien, mag dus onder de huidige regels niet en daar komt dus binnenkort verandering in.

Op 20 augustus jl. stuurde Willem Alexander in eendrachtige samenwerking met de Minister een wetsvoorstel naar de Kamer, waarin wereldkundig wordt gemaakt hoe de regeling eruit gaat zien. De oplossing die is gekozen is een aanpassing van de definitie van een boek. Voortaan luidt die definitie als volgt: boek: “een werk dat tekst bevat die vrijwel uitsluitend is gesteld in de Nederlandse of Friese taal, voorzien is van een titel, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van gerelateerde elektronische diensten of ondersteunende informatiedragers….” Het onderstreepte gedeelte is nieuw ingevoegd.

Uit de toelichting op het wetsvoorstel (dat het naar mijn verwachting wel gaat halen) blijkt dat de elektronische diensten dan wel “nauw” gerelateerd moet zijn aan het boek. Die uitleg vind ik opvallend. Immers het woordje “nauw” staat nu juist niet in de definitie. Het lijkt er dus op dat de toelichting strenger is dan de wet zelf. In de toelichting wordt nader uitgelegd dat het fysieke boek het hoofdproduct moet blijven vormen en dat het geval is als het elektronische product niet meer bevat dan een weergave van de inhoud van het boek door middel van tekst of geluid of indien de elektronische dienst het papieren boek ondersteunt door de inhoud te verrijken en de belevingswaarde te vergroten. Je mag dus geluidsfragmenten koppelen aan een boek. Maar je mag weer niet een downloadcode geven die toegang geeft tot de verfilming van het boek. Immers dan is volgens de Minister het boek niet meer het hoofdproduct.

Hoe dit in de praktijk gaat uitwerken moeten we afwachten, maar als ik kamerlid was zou ik in ieder geval tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel even vragen of het nu gaat om een “gerelateerde elektronische dienst” of een “nauw gerelateerde elektronische dienst”. In het eerste geval voorzie ik een mer à boire aan mogelijkheden, in het tweede geval zal er steeds discussie zijn met het Commissariaat hoe nauw nauw moet zijn en zijn we nog niet van de ellende af.

Gerelateerde artikelen
Naar
boven