Quote

Financial Services Litigation

In een poging het vertrouwen te herstellen na de financiële crisis, ziet de financiële dienstensector zich geconfronteerd met steeds meer nieuwe regelgeving, marktautoriteiten hebben vergaande toezichtsbevoegdheden en de publieke opinie roept in toenemende mate om opsporing en rechterlijke toetsing.

De uitdaging voor veel financiële marktpartijen is het anticiperen op en managen van mogelijke risico’s, effectief om te gaan met non-compliance kwesties en ingewikkelde gesprekken met toezichthouders en andere partijen goed weten te doorstaan. Hoe voorkom je een procedure en als dat niet lukt, hoe vecht je met succes.

bureau Brandeis behandelt complexe geschillen over financieel recht en andere zaken waarbij toezichthouders betrokken zijn. Het team staat financiële dienstverleners en individuele bestuurders bij in onderzoeken en handhavingsmaatregelen van onder andere DNB en de AFM. Wij treden op in procedures tussen marktpartijen in de financiële sector, en wij adviseren over risicomanagement en compliance.

Wij beschikken over het benodigde brede palet aan geschilbeslechtingsvaardigheden voor effectieve belangenbehartiging in de rechtszaal en in handhavingsprocedures voor de toezichthouder. Onze advocaten staan bekend om hun omvangrijke proceservaring in complexe financiële geschillen, waarin strategische, procedurele en reputationele aspecten net zo belangrijk zijn als kennis van de sector.

  Zaken die wij behandelen zijn onder meer:

  • Bestuursrechtelijke procedures voor en tegen toezichthouders over boetes, aanwijzingen en andere handhavingsmaatregelen
  • Aansprakelijkheid van individuele bestuurders in de financiële sector voor feitelijk leidinggeven aan een overtreding van de onderneming
  • Informatieverzoeken van toezichthouders en andere (interne) onderzoeken ingegeven door regelgeving
  • Civiele procedures rond beleggersclaims met betrekking tot misleiding en schending van de zorgplicht tegenover klanten en derden
  • Managen van witwas- en sanctierisico’s, anti-omkoping en corruptie compliance
  • Integriteits- en geschiktheidstoetsen van bestuurders en andere beleidsbepalers
  • Financiële verslaggeving en openbaarmakingsverplichtingen, handel met voorwetenschap en marktmanipulatie
  • Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders en andere overheidsinstanties
  • Geschillen rond vergunningaanvragen, verklaringen van geen bezwaar en goedkeuring van biedingsberichten en prospectussen

  Tot onze cliënten behoren financiële dienstverleners zoals fintechs, banken, vermogensbeheerders, alternatieve investeerders en trustkantoren, andere bedrijven die te maken hebben met financiële toezichthouders, en bestuurders en senior managers van financiële ondernemingen.Als breed litigation kantoor zonder financiële transactiepraktijk zijn wij in staat onze cliënten in alle onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid bij te staan in complexe financiële geschillen. Wij hebben een omvangrijk netwerk van banking advocaten en andere specialisten met wie wij graag samenwerken en die ons regelmatig vragen op te treden als (co-)counsel.In deze uitdagende, steeds veranderende omgeving van de financiële dienstverlening streven wij ernaar om zorg te dragen voor de reputatiegevoelige en bedrijfskritische zaken van onze cliënten. Zodat onze cliënten gerust kunnen zijn over de gereguleerde aspecten van hun onderneming en zich kunnen concentreren op de succesvolle groei en ontwikkeling daarvan.Onze specialisten
Financial Services Litigation

Naar
boven