Bouw

De bouwsector ontwikkelt zich snel. Steeds meer bouwprojecten worden via samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Dit kunnen samenwerkingsverbanden zijn tussen investeerders, exploitanten, bouwers en andere spelers in de markt, maar ook publiek-private samenwerkingsverbanden komen steeds vaker voor.

Tegelijkertijd heeft deze dynamische sector te maken met voortdurende uitdagingen, zoals stijgende grondstof- en energieprijzen, lange levertijden, veranderende regelgeving, tekort aan personeel en materiaal, en de roep om verduurzaming. Hierdoor kunnen geschillen ontstaan.

Wij beschikken over specialistische kennis en praktijkervaring met betrekking tot het oplossen van (dreigende) geschillen bij bouwprojecten. Het onderhandelen over een schikking heeft de voorkeur, aangezien partijen vaak een goede zakelijke relatie willen behouden en snel een passende oplossing willen vinden voor het betreffende geschil. Wanneer onderhandelingen geen uitkomst bieden, procederen wij voor de gewone rechter, de Raad van Arbitrage voor de Bouw of andere arbitrage-instituten om tot een oplossing te komen. Wij beheersen het procesrecht in al zijn facetten en kennen de rechtsgang als geen ander.

Wij staan onder meer (onder)aannemers, leveranciers, architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars, investeerders en verzekeraars bij. Wij adviseren, onderhandelen en procederen onder meer over geschillen met betrekking tot:

  • samenwerkingsverbanden/projectvennootschappen;
  • stagnaties tijdens het bouwen en (vertragings)schade;
  • gebreken en garanties;
  • ontwerp- en uitvoeringsfouten;
  • meer- en minderwerk;
  • onduidelijkheden in de overeenkomst (bijv. FIDIC, UAV of UAV-GC overeenkomsten);
  • aangaan ofwel beĆ«indigen van samenwerkingen; en
  • verzekeringsovereenkomsten en dekking.

Key contact is Michelle KrekelsOnze specialisten
Bouw

Naar
boven