Quote

Hedge funds

Hedge funds zijn beleggingsfondsen die een bijzondere plek innemen in de Nederlandse rechtsorde. Het betreft veelal buitenlandse (dwz. niet Nederlandse) fondsen die beheerd worden vanuit (vaak) Londen of New York en aan beperkt overheidstoezicht zijn onderworpen. Hedge funds zijn er in alle soorten en maten, en er is een grote diversiteit aan beleggingsstrategieën. Alhoewel de kranten het liefst schrijven over de activisten die zich roeren bij Nederlandse beursfondsen (zoals onlangs in het NRC Handelsblad, met medewerking van Frank Peters),  is slechts een zeer klein aantal hedge funds actief op dat gebied.

Wij hebben diverse investeerders bijgestaan ter bevordering van hun werkzaamheden in Nederland, op het gebied van activistische campagnes, uitkoopprocedures, en vraagstukken van financieel toezicht. Daarbij zijn wij veelal integraal onderdeel van het team van analisten, bankiers en media adviseurs.

Zo hebben wij diverse hedge funds bijgestaan:

 • Activistisch optreden rond ABN Amro in 2007, terzake van de opsplitsing en de uitkoopprocedure die daarop volgde;
 • Activistisch optreden rond Philips en TNT (super dividend) en andere beursfondsen (niet gepubliceerd);
 • Uitkoopprocedures rond Corporate Express, Staples en Hagemeijer.

De juridische vraagstukken die opkomen rond hedge funds zijn divers en specialistisch. De snelheid waarmee geopereerd moet worden is vaak groot, en het speelveld zeer professioneel. Door onze ervaring en diepgaande kennis zijn wij in staat steeds snel en strategisch te opereren.

Specialistische kennis over hedge funds

Als een van de weinige Nederlandse kantoren zijn wij dan ook uiterst bedreven in het adviseren van deze investeerders over:

 • corporate governance vraagstukken;
 • de Nederlandse Corporate Governance Code;
 • bijeenroepen aandeelhoudersvergaderingen;
 • agenderingsrecht en andere vergaderrechten;
 • structuurregime;
 • openbare biedingen;
 • vennootschapsrechtelijke structuren;
 • inpassing van derivaten in het Nederlandse vennootschapsrechtelijke en financieelrechtelijke systeem;
 • meldingsplicht substantiële deelnemingen;
 • acting in concert, dwz. zodanig samenwerken dat bijzondere meldingsplichten ontstaan, of de plicht tot het uitbrengen van een openbaar bod;
 •  marktmisbruik, zoals voorkennis en verboden ’tippen’;
 • verplicht openbaar bod.

Alles steeds tegen de achtergrond van dreigende procedures zoals de enquête procedure en kort gedingen.Onze specialisten
Hedge funds

Naar
boven