Marije Hazenberg

Senior Advocaat

Marije Hazenberg is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in corporate en commercial litigation. Ze houdt zich in het bijzonder bezig met geschillen en procedures rondom ondernemingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten Nederland.

Veel van de zaken waar Marije bij betrokken is zien op geschillen tussen aandeelhouders onderling, geschillen tussen de aandeelhouders en de vennootschap en de aansprakelijkheid van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Zij staat regelmatig cliënten bij in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Marije houdt zich ook bezig met beslechting van commerciële geschillen, onder andere op het gebied van windenergie.

Daarnaast is Marije ervaren in het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, in het bijzonder (internationale) distributieovereenkomsten.

Marije behaalde haar Master Nederlands recht aan de Universiteit Leiden (LLM, 2011). Gedurende een semester studeerde zij contracts, criminal law en international law aan de Universiteit van Florida.

Marije was voorheen advocaat bij Spigt Litigators.

Recente werkzaamheden Marije Hazenberg:

  • Adviseren bij een aandeelhoudersgeschil en enquêteprocedure rond een Russische voedselproducent met een in Nederland gevestigde holding (Leaderland).
  • Bijstaan van windturbine exploitanten in diverse commerciële geschillen bij zowel de rechtbank als het gerechtshof.
  • Opstellen van een nieuwe internationale distributieovereenkomst voor een van haar cliënten.
  • Adviseren van ondernemingen en haar stakeholders over de mogelijkheden met betrekking tot uitkoopprocedures, geschillenregeling en enquêterecht.
Meer artikelen Journal Marije
Naar
boven