Er is hoop!

Hans Bousie
09 apr 2011

Is het niet handiger om even te wachten met het trekken van conclusies over nut en noodzaak van de Boekenweek? Er was al her en der wat gemopper te horen, de sleet zou op de Boekenweek zitten, het Boekenweekgeschenk was niet goed genoeg (helemaal eens, Kader Abdollah heeft wat mij betreft geen goed boek geschreven, meer een “kijk mij nou, ik ben een schrijver”-boek), etc.

Vooralsnog tasten we in het duister, immers voor de cijfers zijn we afhankelijk van GFK en die heeft de cijfers nog niet compleet, dus daar zullen we even op moeten wachten.

Soms is het veelzeggend als iets niet gebeurt. Wat weten we inmiddels over de Boekenweek? We weten dat er boekhandelsketens zijn die mopperen over het resultaat. We weten dat er boekhandelsketens zouden zijn die hun data kwijt zijn en daarom niet hebben kunnen rapporteren aan GFK. Ik geloof daar persoonlijk niet zo veel van. Wat willen we weten van die ketens die hun data kwijt zijn? We willen weten wat hun normale omzet is en wat hun omzet wat tijdens de Boekenweek, dat is alles. Wil er iemand beweren dat er ketens zijn die hun hele omzet over die periode kwijt zijn?

Dan gaat het pas echt slecht met de boekhandel. Daar zit dus iets anders achter lijkt mij, klinkt meer als onwil dan als onmacht. Ik geef je op een briefje dat de keten(s) die hun data kwijt zijn, niet geplust hebben.

Wat echter fantastisch nieuws is, is dat sommige winkels hebben geplust en dat anderen hebben verloren. Waarom is dat goed nieuws? Omdat het betekent dat er niet zoiets is ingezet als de teloorgang van het boekenvak over de hele linie. Er is iets anders aan de hand. Het feit dat er boekwinkels zijn die het beter doen betekent dat er manieren zijn om met de nieuwe ontwikkelingen om te gaan. En dat de boekwinkels die het minder goed doen, blijkbaar de juiste toon nog niet te pakken hebben.

Ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in de vraag of deze Boekenweek nu beter was dan de vorige. Het gaat er alleen maar om of de Boekenweek op zichzelf een hogere omzet betekent dan een normale week. Is dat het geval, dan heeft de Boekenweek haar nut weer bewezen.

Waar ik echter enorm in geïnteresseerd ben is de analyse van die goed en slecht draaiende boekwinkels. KBb richt daar je aandacht op. Analyseer de succes- en faalfactoren, doe het snel en kom met een rapport waarin keurig staat opgesomd waardoor de winkels die het slecht of goed doen gekenmerkt worden. Dat zal vast op gemopper stuiten, de slecht draaiende boekwinkels willen wellicht niet te kijk gezet worden, en de goed draaiende winkels willen het geheim van de smid voor zich houden.

Maar deze informatie is essentieel voor het overleven van de branche als geheel. Het is dus blijkbaar mogelijk om op een goede manier met de tegenwoordige tijd om te gaan. Ik denk dat een paar bestanddelen van succes zijn: uniciteit en ondernemerschap. Zit niet bij de pakken neer, maar analyseer en pas je aan! Het adagium is net als in de muziekindustrie: “adapt or die”.

Naar
boven