De Wet van Dam

bureau Brandeis
13 nov 2011

De juristen in de uitgeefbranche draaien overuren op dit moment.  Alle verloven zijn ingetrokken. Vanaf 1 december as is immers de Wet van Dam van toepassing. Voor degenen die daar nog nooit van gehoord hebben, een korte uitleg.

Er is veel te doen geweest over de zogenaamde stilzwijgende verlenging van abonnementen. Voor uitgevers was dit een aantrekkelijk model. Geef ze een abonnement op de Donald Duck tegen een aantrekkelijke korting als ze zeven jaar oud zijn en laat het vervolgens automatisch doorlopen met strakke termijnen waar tegen je op kunt zeggen, zodat ze als ze niet oppassen nog steeds de Donald Duck in de bus krijgen als ze al lang en breed in het verzorgingstehuis zijn opgenomen. Mij is herhaaldelijk overkomen dat ik een abonnement op de Wegenwachtregeling van de ANWB, plus bijgehorend abonnement op de Kampioen  probeerde op te zeggen, maar te horen kreeg dat ik daar te laat mee was, dus opnieuw vast zat aan een verlenging van een jaar.

Vanaf 1 december mag dat niet meer. De truc die de wetgever daarvoor gebruikt is een aanpassing van de zogenaamde zwarte en grijze lijst van de Algemene Voorwaarden. Heel kort uitgelegd. In Algemene Voorwaarden die je aan consumenten oplegt kun je niet zo maar alles opnemen. De consument dient immers te worden beschermd, zo is de gedachte. In boek 6 van ons BW is een artikel 236 opgenomen. Daarin staan allerlei voorbeelden van bepalingen die per se verboden zijn en altijd tot vernietiging van de overeenkomst leiden als ze aan de rechter worden voorgelegd. Er is ook een artikel 237, daarin is bepaald welke soorten bepalingen tot vernietiging kunnen leiden.

Welnu, per 1 december mag een abonnementen overeenkomst slechts stilzwijgend worden verlengd met een periode van slechts drie maanden in plaats van het tot nu toe gebruikelijke jaar. Het wordt allemaal een stuk ingewikkelder geformuleerd, maar dat is ongeveer waar het op neer komt. Als de Algemene Voorwaarden niet worden aangepast, met deze maximale drie maanden termijn, maar laat u de jaarstermijn simpelweg staan, dan zal de rechter oordelen dat de overeenkomst nietig is en is zelfs die drie maanden voor u een illusie. Voor mijn geestesoog zie ik vloekende uitgevers en tevreden consumenten.

Naar
boven