BTW

bureau Brandeis
15 jan 2019

Btw. Dat is het toverwoord voor de boekenbranche in deze eerste maand van 2019. Het tarief van 6% dat tot voor kort gold voor boeken werd per 1 januari verhoogd naar 9%. En ja dat was even schrikken. De verhoging was onderdeel van een meeromvattend plan tot wijziging van ons belastingstelsel en vastgelegd in het regeerakkoord.

Een regeerakkoord? Ja dat is een loden afspraak tussen regeringspartijen waar niet meer van afgeweken wordt, zelfs niet als de wereld vergaat. Een regeerakkoord is de moeder van alle akkoorden. Zelfs de boekenlobby, die normaal gesproken toch prima in staat is haar geluid in de politiek te vertolken, ving bot. Nee, er wordt geen uitzondering gemaakt voor boeken. Nee, we weten dat boeken iets met cultuur te maken hebben, maar toch, u begrijpt, het regeerakkoord. En zo zaten voor de jaarwisseling boekverkopers en uitgevers met de handen in het haar. In de normale wereld wordt de stijging van de belastingdruk opgevangen door het verhogen van de prijzen. Maar dat werkt natuurlijk niet in de boekenbranche. Die zijn immers in het bezit van de onvolprezen wet op de vaste boekenprijs.

Wet op de vaste boekenprijs wat is dat? Dat is een wet waarvan het onderzoeksinstituut SEO op verzoek van de minister van OC&W heeft geconcludeerd dat een gunstig effect op kruissubsidiƫring niet kan worden vastgesteld. Wel die wet dus, die verbiedt tussentijdse prijsverhogingen. En dus daar zat het boekenvak, gevangen tussen twee kwaden. De boel de boel laten betekent een margeverlies van 3% over de gehele linie. Immers boeken die voor 1 januari zijn ingekocht kennen een vaste prijs. En of de btw nu daalt of stijgt, dat verandert de prijs niet.

Het andere kwaad is natuurlijk dat je gaat lobbyen om toch voor de boekenbranche, die zo hangt aan een vaste prijs, een uitzondering te maken, zodat je zeg maar een vaste prijs hebt die niet vast is. Het All animals are equal but some are more equal than others argument, waarvan je zou kunnen denken dat het je het verwijt van hypocrisie oplevert. Het boekenvak koos voor de laatste variant. En zo kwam er op het laatste moment nog een wetswijziging door de kamer die speciaal geschreven is voor de btw verhoging. Uitgevers mogen de prijzen verhogen als de btw verandert. En dat is nu de reden dat alle boekverkopers van Nederland niet anders doen dan dag en nacht met de prijstang om te stickeren, alle verloven zijn ingetrokken. De boekenprijs gaat vast omhoog.

Hans Bousie

Naar
boven