Update – ACM verlaagt boetes webwinkels

Silvia van Schaik
02 mrt 2017

Eerder schreef ik over de hoge boetes die de ACM opgelegde aan vijf webwinkels. Recent maakte de ACM bekend dat zij de boetes van twee webwinkels verlaagt in verband met de draagkracht van de eigenaren van de webwinkels.

Verlaging boete

De webwinkels www.hipvoordeheb.nl en www.kiesdejuistesportbh.nl kregen oorspronkelijk beiden een boete van € 50.000,- omdat zij onvoldoende / onjuiste informatie gaven over het herroepingsrecht. De ACM heeft deze boetes nu verlaagd, omdat de eigenaren van de websites inzage hebben gegeven in hun financiële gegevens en daaruit blijkt dat zij onvoldoende draagkracht hebben voor de opgelegde boete.

Voor het overige blijft de ACM bij haar oordeel dat de websites niet aan de regels voldeden en dat zij terecht een boete heeft opgelegd.

Boete zonder waarschuwing

Het argument van Kiesdejuistesportbh dat de ACM eerst had moeten waarschuwen, wordt niet gevolgd. Volgens  de ACM heeft zij de regels en haar voornemen tot handhaving voldoende breed bij marktpartijen onder de aandacht gebracht en is zij niet verplicht om vooraf te waarschuwen.

Informatie over draagkracht

De boete van Hipvoordeheb is verlaagd tot € 5.000,- en die van Kiesdejuistesportbh tot € 10.000,-. De ACM pleit ervoor dat partijen op tijd informatie geven over hun financiële positie, zodat zij een passende boete kan bepalen. Bekijk daarom, in geval van handhaving door de ACM, tijdig of het verstandig is om gegevens te verstrekken over de draagkracht van een partij.

Meer informatie

bureau Brandeis staat regelmatig partijen bij met vragen of geschillen over online handel. Klik hier voor meer informatie.

Naar
boven