Quote

E-commerce

E-commerce is het handel drijven via internet, oftewel “electronic commerce”. Het internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en e-commerce speelt daarin een belangrijke rol. We bestellen onze boodschappen online, kopen onze kleding online bij Zalando, en bestellen cadeaus en elektronica bij Bol.com. Ondernemers adverteren via social media en bieden hun diensten online aan via platforms als Marktplaats en eBay. E-commerce kent geen grenzen, waardoor sneller en gemakkelijker grensoverschrijdende transacties plaatsvinden. E-commerce kan verschillende vormen aannemen. In het geval van Business to Business (B2B) gaat het om de handel tussen twee bedrijven. Bij Business to Consumer (B2C) staat een professionele handelaar tegenover een consument, terwijl bij Consumer to Consumer (C2C) juist twee consumenten met elkaar handelen.

Voor al deze verschillende vormen van e-commerce gelden andere regels, die zijn neergelegd in zowel nationale als Europese wetgeving. Het is belangrijk dat zowel bedrijven als consumenten deze regels kennen en naleven. Daarnaast kunnen verschillende problemen ontstaan bij het online handeldrijven. Bij e-commerce krijgt u onder meer te maken met:

  • (Europese) regels over consumentenbescherming;
  • De informatieverplichtingen die gelden voor verkopers;
  • Regels over de verkoop op afstand en het recht van retour;
  • Algemene voorwaarden;
  • Regels voor het maken van reclame;
  • Algemene regels voor elektronisch contracteren;
  • (Europese) Privacyregels;
  • (Europese) regels voor telemarketing;
  • Regels van internationaal privaatrecht;
  • Toezicht door de Autoriteit, Consument & Markt en/of zelfregulerende instanties, zoals de Reclame Code Commissie.

De advocaten van bureau Brandeis zijn uitstekend thuis in de (Europese) regelgeving op het gebied van e-commerce. In nauwe samenwerking met onze cliënten, analyseren wij de onderwerpen die voor hen van belang zijn, stellen een plan van aanpak op en kijken we hoe een en ander het beste kan worden vormgegeven. Zo helpen wij onze cliënten graag met het inrichten van hun website/webwinkel, helpen wij hen met het opstellen van algemene voorwaarden, adviseren hen hoe zij aan de strenge consumentenregels kunnen voldoen en beoordelen wij reclames en marketinguitingen.

Onze cliënten variëren van B2C internetdienstverleners, advertentieplatforms en sociale media platforms tot online retailers.Onze specialisten
E-commerce

Naar
boven