Nieuwe publicaties over arbitrage

Stefan Campmans
22 mei 2017

Nieuwe publicaties over arbitrage

bureau Brandeis is een specialist op het gebied van arbitrage. Niet alleen procederen en adviseren haar advocaten in (internationale) arbitrages, ook publiceert zij daarover. Dit voorjaar verschenen maar liefst drie publicaties van bureau Brandeis over arbitrage in het tijdschrift Bedrijfsjuridische berichten van Wolters Kluwer (link). De publicaties zijn hieronder te downloaden.

De voor- en nadelen van arbitrage

In De voor- en nadelen van arbitrage (Bb 2017/10) (link) bespreken Louis Berger en Esther Janssen verschillende aspecten van arbitrage. De vertrouwelijkheid en het kunnen kiezen van een specifieke arbiter zijn belangrijke voordelen. Ook worden de gevolgen behandeld ten aanzien van het uitsluiten van de overheidsrechter, het kostenaspect en de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in het buitenland.

Arbitrage en bewijsrecht

Floor Eikelboom bespreekt in zijn bijdrage Arbitrage en bewijsrecht (Bb 2017/14) (link) de rol van het bewijsrecht in arbitrage. Het Nederlandse arbitragerecht biedt partijen veel ruimte om zelf te bepalen hoe met bewijs zal worden omgegaan. De ruime bevoegdheid van de arbiters wordt daarbij met name begrensd door eventuele partijafspraken en de fundamentele beginselen van procesrecht. Eikelboom bespreekt ook dat dit met zich mee kan brengen dat partijen gedwongen kunnen worden meer bewijsstukken te delen dan hen lief is.

Kort geding en arbitrage

Louis Berger en Stefan Campmans onderzoeken in Kort geding en arbitrage (Bb 2017/16) (link) of de voordelen van arbitrage ook kunnen worden benut in kort geding. Berger en Campmans behandelen jurisprudentie waarin de overheidsrechter de eigen bevoegdheid beoordeelt indien arbitrage is overeengekomen. Aan de orde komen de specifieke voor- en nadelen van het arbitraal kort geding. Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van het vonnis in arbitraal kort geding in Nederland en internationaal.

De bijzonderheden en mogelijkheden van arbitrage maken het een interessant alternatief voor de overheidsrechter. bureau Brandeis heeft diverse specialisten in huis op het gebied van arbitrage.

Naar
boven