Rechtspraak informatierecht week 45

bureau Brandeis
10 nov 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 45: 6 november – 10 november 2017

  • Hoge Raad 10 november 2017 (Vrijheid van meningsuiting; Blogger; Onrechtmatige publicatie in weblog? Verantwoordelijkheid provider; Google; De aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden; Artikel 81 lid 1 RO; Conclusie A-G Langemeijer)
  • Hof Den Haag 7 november 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 9 november 2017)(Merkenrecht; Benelux-publiek; Betekenis Spaanse woord Hoya; Hola Banana)
  • Rechtbank Den Haag 8 november 2017 (Vrijheid van meningsuiting; Toewijzing rectificatie; Uitlatingen over het misbruik maken van subsidiegeld hebben een onvoldoende feitelijke grondslag)
  • Rechtbank Den Haag 8 november 2017 (Uniemerk; Oneerlijke Handelspraktijken; Bestuurdersaansprakelijkheid; Verbod jegens gelieerde vennootschappen wegens reële dreiging voortzetting onrechtmatig handelen; Onttrekking van partij voldoet niet aan voorgeschreven vormen)
  • Rechtbank Den Haag 8 november 2017 (gepubliceerd op 10 november 2017)(Drie-strepenmerk Adidas, volgend op kortgedingprocedure uit 1997 waarin tot aan de HR is geprocedeerd; Oordeel dat dit merk groot onderscheidend vermogen heeft en het door H&M gebruikte 2-strepenteken zorgt voor verwarringsgevaar; Stakingsbevel toegewezen op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE)
  • Rechtbank Den Haag 7 november 2017 (gepubliceerd op 10 november 2017)(Wob-verzoeken; Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (“Wiv”); Aanleggen digitaal schaduwarchief van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Wiv; Misbruik van recht; Beroep niet-ontvankelijk)
  • Rechtbank Rotterdam 6 november 2017 (gepubliceerd op 9 november 2017)(Beperkt verbod om rechts- en bewarende maatregelen te treffen, gelet op de belangenafweging, toegewezen; Bevoegdheid; Geëxpireerd octrooi, uniemerken, auteursrechten; Slaafse nabootsing; Artikel 1019h Rv; Liquidatietarief; Leidingdoorvoermodules)
Naar
boven