Rechtspraak informatierecht week 44

bureau Brandeis
03 nov 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 44: 30 oktober – 3 november 2017

  • Gerechtshof Amsterdam 31 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 1 november 2017 (Reclamerecht; ‘Certificaat’; ‘Keurmerk’)
  • Gerechtshof Amsterdam 31 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 1 november 2017)(Persoonlijkheidsrechten architect; Aantasting zuidgevel; Nadeel aan de eer of naam van architect als maker)
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017 (Strafrecht; Facebook; Vrijspraak van Smaadschrift; Niet bewezen is dat verdachte ‘een bepaald feit’ ten laste heeft gelegd waardoor de eer en goede naam van de aangever is aangerand, zoals bedoeld in artikel 261 Sr)
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 september 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 2 november 2017)(Proceskosten; Onvoldoende aanleiding om tot matiging over te gaan)
  • Rechtbank Den Haag 1 november 2017 (gepubliceerd op 3 november 2017)(Vervallenverklaring recht van gedaagde op internationale merkregistratie van woordmerk SPIRIT, voor zover betrekking hebbend op de Benelux, en doorhaling in Benelux merkenregister; Verstek)
  • Rechtbank Amsterdam 1 november 2017 (Vrijheid van meningsuiting; Uitingen vinden voldoende steun in de feiten en van een onrechtmatige hetze tegen eiser is evenmin gebleken; De publicaties volgen steeds op eigen acties van eiser, ofwel acties in de media ofwel juridische acties; derhalve steeds een (door eiser zelf gecreëerde) aanleiding voor publicaties; Telegraaf; Loterijverlies)
  • Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 1 november 2017)(CvTA had BUMA/Stemra om zienswijze moeten vragen)
  • Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 2 november 2017)(Onrechtmatige plaatsing valse Google Reviews; verstrekken NAW-gegevens; Toewijzing materiële schade (€ 2.702,-), buitengerechtelijke kosten (€ 11.000,-), proceskosten (€ 2.910,75), Nakosten; Afwijzing verbod toekomstige publicaties, immateriële schade (verklaring voor recht is reeds afdoende))
  • Rechtbank Rotterdam 2 oktober 2017 (gepubliceerd op 1 november 2017)(Rectificatie afgewezen; Mededeling niet onjuist of onvolledig; Proportionaliteitsvraag leent zich niet voor kort geding)
  • Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 30 oktober 2017)(Auteursrechtinbreuk; Naburige rechten; Aanbieden van verkorte hyperlinks naar illegale streams; Openbaarmaking; IPTV; Stichting BREIN)
Naar
boven