Rechtspraak informatierecht week 43

bureau Brandeis
27 okt 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 43: 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017

  • Conclusie Advocaat-Generaal Y. Bot HvJ EU 24 oktober 2017 (C-210/16)(Bescherming natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens; Bevel tot deactivering van een fanpagina op Facebook; Begrip ‚voor de verwerking verantwoordelijke’; Verantwoordelijkheid van de beheerder van een fanpagina; Gezamenlijke verantwoordelijkheid; Omvang van de bevoegdheden om in te grijpen van de toezichthoudende autoriteiten”)
  • Rechtbank Rotterdam 11 oktober 2017 (gepubliceerd op 23 oktober 2017)(Telefoniemarkt; Slamming; Onrechtmatig handelen; Misleidende reclame)
  • Rechtbank Midden-Nederland 25 oktober 2017 (gepubliceerd op 27 oktober 2017)(Geen ontoelaatbare schending van eer en goede naam door berichten op Facebook)
  • Rechtbank Limburg 11 oktober 2017 (gepubliceerd op 24 oktober 2017)(Vals facebookprofiel; Intieme persoonlijke gegevens; Oplichting; Immateriële schadevergoeding van € 5.000,-; Inbreuk persoonlijke levenssfeer; Portretrecht; Onrechtmatige daad; Overige schade van € 36.380,10)
Naar
boven