Rechtspraak informatierecht week 41

bureau Brandeis
13 okt 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 41: 9 oktober 2017 t/m 13 oktober 2017

  • Gerechtshof Amsterdam 13 oktober 2017 (Strafrecht; Privacy; Onderzoek smartphones; Beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte; De data bevatten niet zodanige informatie dat een min of meer volledig beeld is verkregen van bepaalde aspecten van het persoonlijke leven van de verdachte)

 

  • Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2017 (gepubliceerd op 10 oktober 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Uitgezonden item EenVandaag onrechtmatig; Verwijdering item van website EenVandaag en toewijzing van beperkte rectificatie; Feitelijke onjuistheden; Ontbreken kritische vraag verslaggeefster; Geen hoor en wederhoor)
  • Rechtbank Midden-Nederland 27 september 2017 (gepubliceerd op 13 oktober 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Onrechtmatige perspublicatie; tv-uitzending; preventief verbod; Vrienden van Trump)
  • NAI Arbitrage 24 juli 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 11 oktober 2017)(Collectieve vergoeding ‘hoofdmakers’ voor video on demand afgerond)

 

 

Naar
boven